Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Genap
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 14 Jun 2016 07.00-08.30
KLH*
VI 129 D.3.6.; D.3.4.; D.3.2.
08.30-10.00
Filsafat umum
II 175 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Hadist I
IV 145 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
IAD
VI 124 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Rabu, 15 Jun 2016 07.00-08.30
Bim.Skripsi*
VI 124 D.3.6.; D.3.4.; D.3.2.
08.30-10.00
I. Jiwa Belajar
II 157 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Fiqh Ibadah II
IV 157 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
Bim & Konseling
VI 77 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Kamis, 16 Jun 2016 07.00-08.30
Statsitik P.II*
IV 133 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
08.30-10.00
Ulumul Hadis
II 155 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Tafsir I
IV 141 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
Ilmu Jiwa Agama*
VI 151 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Jumat, 17 Jun 2016 06.30-08.00
Sirah Nabawi*
II 150 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
08.00-09.30
Bhs. Arab II
II 156 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
09.30-11.00
Bhs Arab IV
IV 126 D.3.6.; D.3.3.; D.3.2.
13.15-14.45
Pend.Kewargaan*
VI 134 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Senin, 20 Jun 2016 07.00-08.30
Ilmu Pend.Islam I*
II 156 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
08.30-10.00
Bhs Inggris II
II 160 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Fiqih Sosial
IV 153 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
Materi PAI*
VI 127 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Selasa, 21 Jun 2016 07.00-08.30
Met P. Al-Qur'an*
IV 137 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
08.30-10.00
Ulumul Qur'an
II 166 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Ushul Fiqih II
IV 149 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
Supervisi Pend*
VI 119 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Rabu, 22 Jun 2016 07.00-08.30
Sej. Per.Islam*
IV 130 D.3.6.; D.3.4.; D.3.2.
08.30-10.00
IImu Tasawuf
II 163 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
P. Sist. PAI*
IV 135 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
13.00-14.30
Micro Teaching*
VI 125 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Kamis, 23 Jun 2016 07.00-08.30
Bhs Indonesia*
VI 144 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
08.30-10.00
Ilmu Kalam
II 155 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
10.00-11.30
Met. Pem. PAI*
IV 130 D.3.6.; D.3.4.; D.3.2.
13.00-14.30
Tek. Informasi#
II 174 D.3.6.; D.3.4.; D.3.3.; D.3.2.
Keterangan: * Ujian Lisan & Take Home Semarang, 6 Juni 2016
# Tek. Informasi  Menyesuaikan Jadwal FTI Kajur Tarbiyah,

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.

NIDN. 0601047101

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Genap
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah
Program Studi Akhwal Syakhshiyyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 14 Jun 2016 07.00-08.30
Filsafat
II 72
TH
Fiqh Mawaris
IV 66
TH
Sosiologi Hk Islam
VI 62
TH
08.30-10.00
Ulumul Qur'an (A)
II 46
D2.4
Ulumul Qur'an (B)
II 44
D2.3
Fiqh Jinayah
IV 70
Lisan
10.00-11.30
Tafsir Ahkam I (A)
IV 33
D2.4
Tafsir Ahkam I (B)
IV 30
D2.3
13.00-14.30
Sej Peradil Islam (A)
IV 37
D2.4
Sej Peradil Islam (B)
IV 30
D2.3
Rabu, 15 Jun 2016 07.00-08.30
Bahasa Arab II
II 75
Lisan
Bahasa Arab IV
IV 37
Lisan
08.30-10.00
Hk Perdata Benda (A)
II 37
D2.4
Hk Perdata Benda (B)
II 33
D2.3
10.00-11.30
Hadis Ahkam I (A)
IV 32
D2.4
Hadis Ahkam I (B)
IV 29
D2.3
13.00-14.30
Bahasa Indonesia
VI 29
D2.4
Kamis, 16 Jun 2016 07.00-08.30
IAD/IBD
II 64
TH
Studi Nask Fiqh II
VI 62
TH
08.30-10.00
PA di Indonesia (A)
II 38
D2.4
PA di Indonesia (B)
II 34
D2.3
10.00-11.30
Hk Acara Pidana (A)
IV 33
D2.4
Hk Acara Pidana (B)
IV 30
D2.3
13.00-14.30
Ilmu Falaq (A)
VI 29
D2.4
Ilmu Falaq (B)
VI 32
D2.3
Jumat, 17 Jun 2016 06.30-08.00
Ilmu Kalam
II 70
TH
Fiqh Siyasah
VI 61
TH
08.00-09.30
Ulumul Hadis (A)
II 37
D2.4
Ulumul Hadis (B)
II 35
D2.3
09.30-11.00
Hk Acara PA (A)
IV 36
D2.4
Hk Acara PA (B)
IV 33
D2.3
13.00-14.30
Peradilan Militer (A)
VI 31
D2.4
Peradilan Militer (B)
VI 34
D2.3
Senin, 20 Jun 2016 07.00-08.30
Qawa'id Fiqhiyyah (A)
VI 62
TH
Bimb Penulisn Ilmiah
VI 61
TH
08.30-10.00
Bahasa Inggris II (A)
II 37
D2.4
Bahasa Inggris II (B)
II 35
D2.3
10.00-11.30
Hk Perk Is di Ind (A)
IV 32
D2.4
Hk Perk Is di Ind (B)
IV 33
D2.3
13.00-14.30
Islamic Worldview kls A
II 31
D2.4
Islamic Worldview kls B
II 31
D2.3
Selasa, 21 Jun 2016 07.00-08.30
Hk Perdata Perikatan
II 73
Lisan
Ushul Fiqh
IV 60
Lisan
08.30-10.00
Fiqh Munakahat (A)
IV 32
D2.4
Fiqh Munakahat (B)
IV 33
D2.3
10.00-11.30
Perb Hk Kel Islam (A)
VI
TH
Keterangan: (TH) Take Home Semarang, 7 Juni 2016
Sekjur Syariah,

TTD

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA.

NIDN. 060270507002

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah
Program Studi Akhwal Syakhshiyyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 12 Jan 2016 08.30-10.00
Bahasa Inggris I / A
I 41 D.2.2
Bahasa Inggris I / B
I 42 D.2.3
10.00-11.30
Hukum Acara Perdata / A
III 33 D.2.2
Hukum Acara Perdata / B
III 33 D.2.3
13.00-14.30
Ekonomi Syari'ah / A
V 27 D.2.2
Ekonomi Syari'ah /B
V 29 D.2.3
Rabu, 13 Jan 2016 08.30-10.00
Ilmu Hukum I/A
I 40 D.2.2
Ilmu Hukum I/B
I 39 D.2.3
10.00-11.30
Ilmu Tafsir /A
III 34 D.2.2
Ilmu Tafsir /B
III 31 D.2.3
13.00-14.30
Tafsir Ahkam II / A
V 27 D.2.2
Tafsir Ahkam II / B
V 26 D.2.3
Kamis, 14 Jan 2016 08.30-10.00
Ilmu Hukum II/ A
I 43 D.2.2
Ilmu Hukum II/ B
I 39 D.2.3
Metodologi Penelitian / A&B
III 62 TH
10.00-11.30
Ushul Fiqh I/A
III 35 D.2.2
Ushul Fiqh I/B
III 30 D.2.3
Ilmu Mantiq / A&B
I 88 LIS
13.00-14.30
Ushul Fiqh III /A
V 27 TH
Ushul Fiqh III /B
V 30 TH
Psikologi Keluarga
VII 19 D.2.4
Jumat, 15 Jan 2016 08.00-09.30
Sejarah Peradaban Islam / A
I 41 D.2.2
Sejarah Peradaban Islam / B
I 41 D.2.3
Hukum Keluarga di Negara Muslim / A
V 32 LIS
Hukum Keluarga di Negara Muslim / B
V 35 LIS
09.30-11.00
Bahasa Inggris III / A
III 27 D.2.2
Bahasa Inggris III / B
III 36 D.2.3
Legal Drafting / A
VII 29 D.2.4
Legal Drafting / B
VII 31 D.2.5
13.00-14.30
Filsafat Ilmu / A
I 34 LIS
Filsafat Ilmu / B
I 32 LIS
Pengantar Perbandingan Mazhab / A&B
V 56 TH
Senin, 18 Jan 2016 08.30-10.00
Fiqh Ibadah / A
I 41 D.2.2
Fiqh Ibadah / B
I 40 D.2.3
Masail Fiqhiyyah / A&B
V 58 LIS
10.00-11.30
Hadis / A
III 33 D.2.2
Hadis / B
III 33 D.2.3
13.00-14.30
Kepemimpinan Islam / A
VII 42 D.2.2
Kepemimpinan Islam / B
VII 46 D.2.3
Hukum Zakat dan Wakaf / A&B
V 55 TH
Selasa, 19 Jan 2016 08.30-10.00
Metode Studi Islam / A
I 43 D.2.2
Metode Studi Islam / B
I 44 D.2.3
10.00-11.30
Tafsir / A
III 36 D.2.2
Tafsir / B
III 31 D.2.3
13.00-14.30
Advokasi / A
VII 22 D.2.2
Advokasi / B
VII 27 D.2.3
Rabu, 20 Jan 2016 08.30-10.00
Bahasa Arab I / A
I 44 LIS
Bahasa Arab I / B
I 45 LIS
10.00-11.30
Tarikh Tasyri' / A
III 38 D.2.2
Tarikh Tasyri' / B
III 32 D.2.3
13.00-14.30
Filsafat Hukum Islam / A
V 22 D.2.2
Filsafat Hukum Islam / B
V 19 D.2.3
Kamis, 21 Jan 2016 08.30-10.00
Hukum Pidana / A
III 36 LIS
Hukum Pidana / B
III 33 LIS
Studi Naskah Fiqh I / A&B
V 61 LIS
10.00-11.30
Fiqh Muamalah / A
III 39 D.2.2
Fiqh Muamalah / B
III 32 D.2.3
Hukum Waris Islam di Indonesia / A
V 27 TH
13.00-14.30
Pendidikan Kewarganegaraan / A
I 41 LIS
Pendidikan Kewarganegaraan / B
I 39 LIS
Hukum Waris Islam di Indonesia / B
V 32 TH
Jumat, 22 Jan 2016 08.00-09.30
Hadis Ahkam II / A&B
V 64 LIS
Bahasa Arab III / A&B
III 66 LIS
09.30-11.00
Entrepreneurship / A&B
V 54 TH
13.00-14.30
Ilmu Tasawuf / A
I 40 TH
Ilmu Tasawuf / B
I 42 TH
Keterangan: (TH) Take Home Semarang, 4 Januari 2016
Sekjur Syariah,

TTD

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA.

NIDN. 060270507002

 

 

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 12 Jan 2016 07.00-08.30
Dasar Kependidikan *
I 164 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Ilmu Jiwa Umum
I 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Ushul Fiqh l
III 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Manajemen Pendidikan
VII 87 D.3.4; D.3.6
Rabu, 13 Jan 2016 07.00-08.30
Ilmu Pendidikan Islam II *
III 137 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
lslamic Worldview
I 165 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Fiqh lbadah l
III 151 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Fiqh Ahwal Syahsiyyah
V 132 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Kamis, 14 Jan 2016 07.00-08.30
Metode Penelitian Kuantitatif *
V 129 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Bahasa lnggris l
I 179 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Filsafat llmu
III 149 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Sosiologi Agama
VII 145 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Jumat, 15 Jan 2016 06.30-08.00
Filsafat Pendidikan Islam*
III 138 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.00-09.30
Metode Studi lslam
I 162 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
09.30-11.00
Ilmu Jiwa Perkembangan
III 138 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Masailul Fiqh*
VII 128 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Senin, 18 Jan 2016 07.00-08.30
Pengantar Kurikulum PAI *
V 129 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Akhlak
I 162 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Bahasa lnggris III
III 121 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Ilmu Budaya Dasar
V 135 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Selasa, 19 Jan 2016 07.00-08.30
Evaluasi Pendidikan*
V 128 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Bahasa Arab l
I 173 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Filsafat Islam
III 147 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Tafsir II
V 125 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Rabu, 20 Jan 2016 07.00-08.30
Kapita Selekta Pendidikan *
VII 109 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Strategi Belajar Mengajar
III 141 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Bahasa Arab lll
III 132 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Hadits II
V 129 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Ilmu Dakwah *
VII 121 D.3.2; D.3.3; D.3.6
Kamis, 21 Jan 2016 07.00-08.30
Metode Penelitian Kualitatif *
V 123 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
llmu Tafsir
I 166 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Pancasila*
I 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Perbandingan Madzhab *
V 123 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Jumat, 22 Jan 2016
06.30-08.00
Statistik Pendidikan I *
III 144 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.00-09.30
Aqidah lslam*
I 167 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
09.30-11.00
Sejarah Pendidikan Islam *
V 138 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Tarikh Tasyrik *
V 127 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Keterangan: * Ujian Lisan & Take Home Semarang, 30 Desember 2015
Kajur Tarbiyah,

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.

NIK. 211596010

Jadwal Ujian Tengah Semester / MID
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah
Program Studi Akhwal Syakhshiyyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 03 Nop 2015
08.30-10.00
Hk Zakat dan Wakaf / A
V 26
D.2.2
Hk Zakat dan Wakaf / B
V 29
D.2.3
10.00-11.30
Ilmu Tafsir / A
III 34
D.2.2
Ilmu Tafsir / B
III 31
D.2.3
13.00-14.30
Ekonomi Syari'ah / A
V 27
D.2.2
Ekonomi Syari'ah /B
V 29
D.2.3
Rabu, 04 Nop 2015
08.30-10.00
Ilmu Hukum II / A
I 43
D.2.2
Ilmu Hukum II / B
I 39
D.2.3
10.00-11.30
Filsafat Ilmu / A
III 34
D.2.2
Filsafat Ilmu / B
III 32
D.2.3
13.00-14.30
Tafsir Ahkam II / A
V 27
D.2.2
Tafsir Ahkam II / B
V 26
D.2.3
Kamis, 05 Nop 2015
08.30-10.00
Ilmu Hukum I / A
I 40
D.2.2
Ilmu Hukum I / B
I 39
D.2.3
Met Penelitian / A&B
III 62
TH
10.00-11.30
Hk Acara Perdata / A
III 33
D.2.2
Hk Acara Perdata / B
III 33
D.2.3
13.00-14.30
Hadis Ahkam II / A
V 31
D.2.2
Hadis Ahkam II / B
V 33
D.2.3
Psikologi Keluarga
VII 19
D.2.4
Jum'at, 06 Nop 2015
08.00-09.30
Sej. Peradaban islam / A
I 41
D.2.2
Sej. Peradaban islam / B
I 41
D.2.3
Legal Drafting / A
VII 29
D.2.4
Legal Drafting / B
VII 31
D.2.5
09.30-11.00
Bahasa Inggris III / A
III 37
D.2.2
Bahasa Inggris III / B
III 36
D.2.3
Bahasa Arab I / A&B
I 89
D.2.4
Hk Kel. Di Neg.Mus / A&B
V 67
D.2.5
13.00-14.30
Ushul Fiqh III / A
V 27
D.2.2
Ushul Fiqh III / B
V 30
D.2.3
Advokasi / A
VII 22
D.2.4
Advokasi / B
VII 27
D.2.5
Senin, 09 Nop 2015
08.30-10.00
Ilmu Tasawuf / A
I 40
D.2.2
Ilmu Tasawuf / B
I 42
D.2.3
Tarikh Tasyri' / A&B
III 70
TH
10.00-11.30
Hadis / A
III 33
D.2.2
Hadis / B
III 33
D.2.3
St Naskah Fiqh / A&B
V 61
TH
13.00-14.30
Masail Fiqhiyyah / A
V 28
D.2.2
Masail Fiqhiyyah / B
V 30
D.2.3
Selasa, 10 Nop 2015
08.30-10.00
Pend. Kewarganegaraan/ A
I 41
D.2.2
Pend. Kewarganegaraan/ B
I 39
D.2.3
10.00-11.30
Tafsir / A
III 36
D.2.2
Tafsir / B
III 31
D.2.3
13.00-14.30
Hk Waris Islam di Ind/ A
V 27
D.2.2
Hk Waris Islam di Ind/ B
V 32
D.2.3
Rabu, 11 Nop 2015
08.30-10.00
Ilmu Mantiq / A
I 45
D.2.2
Ilmu Mantiq / B
I 43
D.2.3
10.00-11.30
Ushul Fiqh I / A
III 35
D.2.2
Ushul Fiqh I / B
III 30
D.2.3
13.00-14.30
Kepemim. Islam / A
VII 42
D.2.2
Kepemim. Islam / B
VII 46
D.2.3
Kamis, 12 Nop 2015
08.30-10.00
Fiqh Ibadah / A
I 41
D.2.2
Fiqh Ibadah / B
I 40
D.2.3
10.00-11.30
Hukum Pidana / A
III 36
D.2.2
Hukum Pidana / B
III 33
D.2.3
13.00-14.30
P. Perb. Madzhab / A
V 27
D.2.2
P. Perb. Madzhab / B
V 29
D.2.3
Jum'at, 13 Nop 2015
08.00-09.30
Bahasa Inggris I / A&B
I 83
D.2.2
Bahasa Arab III/A&B
III 66
D.2.3
09.30-11.00
Fils. Hk Islam / A&B
V 41
TH
Fiqh Muamalah / A&B
V 71
TH
13.00-14.30
Met. Studi Islam / A&B
I 87
TH
Entrepreneurship / A&B
V 54
TH
Keterangan: (TH) Take Home Semarang, 27 Oktober 2014
Sekjur Syariah,

TTD

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA.

NIDN. 060270507002

 

 

Jadwal Ujian Tengah Semester / MID
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 03 Nop 2015
07.00-08.30
Dasar Kepend *
1 164 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
Pancasila
1 163 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
Ushul Fiqh l
III 163 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Manaj Pendik
VII 87 D.3.4, D.3.6
Rabu, 04 Nop 2015
07.00-08.30
Ilmu Pend Islam II *
III 137 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
ls. World View
1 165 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
Fiqh lbadah l
III 151 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Fiqh Ahwal S
V 132 D.3.2, D.3.4, D.3.6
Kamis, 05 Nop 2015
07.00-08.30
Met. Pen Kuant *
V 129 D.3.2, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
B.lnggris l
1 179 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
Fil llmu
1 149 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Masailul Fiqh
VII 128 D.3.2, D.3.4, D.3.6
Jum'at, 06 Nop 2015
06.30-08.00
Fils Pend Islam*
III 138 D.3.2, D.3.4, D.3.6
08.00-09.30
Met. Studi lslam
1 162 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
09.30-11.00
Il Jiwa Perkemb
III 138 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Sej. Pend.Islam*
V 138 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Senin, 09 Nop 2015
07.00-08.30
Peng. Kur PAI *
V 129 D.3.2, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
Akhlak
1 162 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
Filsafat Islam
III 147 D.3.2, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
IBD
V 135 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Selasa, 10 Nop 2015
07.00-08.30
Ev. Pendidikan*
V 128 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
Ilmu Jiwa Umum
1 163 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
Tafsir II
V 125 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Perb. Madzhab
V 123 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Rabu, 11 Nop 2015
07.00-08.30
Kap Sel. Pend*
VII 109 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
B.Arab l
1 173 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
B.lnggris III
III 121 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Sosiologi Agama
VII 145 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Ilmu Dakwah *
VII 121 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Kamis, 12 Nop 2015
07.00-08.30
Met. Pen. Kual *
V 123 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.30-10.00
llmu Tafsir
1 166 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
10.00-11.30
B.Arab lll*
III 132 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Hadits II*
V 129 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Jum'at, 13 Nop 2015
06.30-08.00
Statsitik Pend.I*
III 144 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
08.00-09.30
Aqidah lslam*
1 167 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
09.30-11.00
Strag Bel Meng*
III 141 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
13.00-14.30
Tarikh Tasyrik*
V 127 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.6
Keterangan: * Ujian Lisan & Take Home Semarang, 23 Oktober 2015
Kajur Tarbiyah,

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.

NIK. 211596010
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram