• Syariah 2010-2011

  Syariah 2010-2011

  NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI 1 052102320 A. Hambali Tali Tulab S.Ag. MSI. 2 052102321 Afif Anwar Tali Tulab S.Ag. MSI. 3 052102322 Agus Ma’sum Tali Tulab S.Ag. MSI. 4 052102323 Ahmad Idris Mubasyir Tali Tulab S.Ag. MSI. 5 052102324 Ahmad Muhlasim…Read more

 • Tarbiyah 2011-2012

  Tarbiyah 2011-2012

  NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI 1 152111563 Abdul Hadi Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 2 152111564 Abdullah Habib Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag. 3 152111565 Abdullah Umar Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 4 152111566 Achmad Arsy Makin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono,…Read more

 • Tarbiyah 2010-2011

  Tarbiyah 2010-2011

  Jurusan Syariah NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI 1 152101405-T Mahmudi Sarjuni, S.Ag. M.Hum. 2 152101406 Abdul Kholik Sarjuni, S.Ag. M.Hum. 3 152101407 Agus Ciptono Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 4 152101408 Ahmad Najib Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd….Read more

 • Tarbiyah 2009-2010

  Tarbiyah 2009-2010

  NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI 1 152091264 Agus Salam Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd. 2 152091265 Abu Mansur Dr.H. Ayoeb Amin. LIS. M.Ag. 3 152091266 Ach. Fauzi Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd. 4 152091267 Achmad Fauzi Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd. 5 152091268 Achmad…Read more

 • Tarbiyah 2008-2009

  Tarbiyah 2008-2009

  NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI 1 152081133 A. Lukman Hakim Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 2 152081134 Afif Firman Hadi Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 3 152081135 Ahmad Kholik Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. 4 152081136 Mahfudz Syahroni Drs. H. Ali…Read more

 • Kurikulum Tarbiyah 2011

  Kurikulum Tarbiyah 2011

  JURUSAN TARBIYAH : Kurikulum : No Mata Kuliah SKS 01 Mata Kuliah Umum (MKU) 29 sks 02 Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 55 sks 03 Mata Kuliah Keahlian (MKK) 50 sks 04 Mata Kuliah Lokal (MKL) 16 sks Jumlah 150 sks Agihan Mata Kuliah : Semester SKS Semester I…Read more

 • Kurikulum Syariah 2011

  Kurikulum Syariah 2011

  JURUSAN SYARI’AH : Kurikulum : No Mata Kuliah SKS 01 Mata Kuliah Umum (MKU) 26 sks 02 Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 30 sks 03 Mata Kuliah Keahlian (MKK) 35 sks 04 Mata Kuliah Lokal (MKL) 54 sks Jumlah 145 sks Agihan Mata Kuliah : Semester SKS Semester…Read more

 • Akademik FAI

  Akademik FAI

  JURUSAN SYARI’AH : Kurikulum : No Mata Kuliah Sks 01 Mata Kuliah Umum (MKU) 26 sks 02 Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 30 sks 03 Mata Kuliah Keahlian (MKK) 35 sks 04 Mata Kuliah Lokal (MKL) 54 sks Jumlah 145 sks Agihan Mata Kuliah : Semester Sks Semester…Read more