You are here: Info Akademik Jadwal Ujian Semester Prodi Ahwal Syakhshiyah

Jadwal Ujian Akhir TA.2015-2016 Gasal

E-mail Print PDF

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah
Program Studi Akhwal Syakhshiyyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 12 Jan 2016 08.30-10.00
Bahasa Inggris I / A
I 41 D.2.2
Bahasa Inggris I / B
I 42 D.2.3
10.00-11.30
Hukum Acara Perdata / A
III 33 D.2.2
Hukum Acara Perdata / B
III 33 D.2.3
13.00-14.30
Ekonomi Syari'ah / A
V 27 D.2.2
Ekonomi Syari'ah /B
V 29 D.2.3
Rabu, 13 Jan 2016 08.30-10.00
Ilmu Hukum I/A
I 40 D.2.2
Ilmu Hukum I/B
I 39 D.2.3
10.00-11.30
Ilmu Tafsir /A
III 34 D.2.2
Ilmu Tafsir /B
III 31 D.2.3
13.00-14.30
Tafsir Ahkam II / A
V 27 D.2.2
Tafsir Ahkam II / B
V 26 D.2.3
Kamis, 14 Jan 2016 08.30-10.00
Ilmu Hukum II/ A
I 43 D.2.2
Ilmu Hukum II/ B
I 39 D.2.3
Metodologi Penelitian / A&B
III 62 TH
10.00-11.30
Ushul Fiqh I/A
III 35 D.2.2
Ushul Fiqh I/B
III 30 D.2.3
Ilmu Mantiq / A&B
I 88 LIS
13.00-14.30
Ushul Fiqh III /A
V 27 TH
Ushul Fiqh III /B
V 30 TH
Psikologi Keluarga
VII 19 D.2.4
Jumat, 15 Jan 2016 08.00-09.30
Sejarah Peradaban Islam / A
I 41 D.2.2
Sejarah Peradaban Islam / B
I 41 D.2.3
Hukum Keluarga di Negara Muslim / A
V 32 LIS
Hukum Keluarga di Negara Muslim / B
V 35 LIS
09.30-11.00
Bahasa Inggris III / A
III 27 D.2.2
Bahasa Inggris III / B
III 36 D.2.3
Legal Drafting / A
VII 29 D.2.4
Legal Drafting / B
VII 31 D.2.5
13.00-14.30
Filsafat Ilmu / A
I 34 LIS
Filsafat Ilmu / B
I 32 LIS
Pengantar Perbandingan Mazhab / A&B
V 56 TH
Senin, 18 Jan 2016 08.30-10.00
Fiqh Ibadah / A
I 41 D.2.2
Fiqh Ibadah / B
I 40 D.2.3
Masail Fiqhiyyah / A&B
V 58 LIS
10.00-11.30
Hadis / A
III 33 D.2.2
Hadis / B
III 33 D.2.3
13.00-14.30
Kepemimpinan Islam / A
VII 42 D.2.2
Kepemimpinan Islam / B
VII 46 D.2.3
Hukum Zakat dan Wakaf / A&B
V 55 TH
Selasa, 19 Jan 2016 08.30-10.00
Metode Studi Islam / A
I 43 D.2.2
Metode Studi Islam / B
I 44 D.2.3
10.00-11.30
Tafsir / A
III 36 D.2.2
Tafsir / B
III 31 D.2.3
13.00-14.30
Advokasi / A
VII 22 D.2.2
Advokasi / B
VII 27 D.2.3
Rabu, 20 Jan 2016 08.30-10.00
Bahasa Arab I / A
I 44 LIS
Bahasa Arab I / B
I 45 LIS
10.00-11.30
Tarikh Tasyri' / A
III 38 D.2.2
Tarikh Tasyri' / B
III 32 D.2.3
13.00-14.30
Filsafat Hukum Islam / A
V 22 D.2.2
Filsafat Hukum Islam / B
V 19 D.2.3
Kamis, 21 Jan 2016 08.30-10.00
Hukum Pidana / A
III 36 LIS
Hukum Pidana / B
III 33 LIS
Studi Naskah Fiqh I / A&B
V 61 LIS
10.00-11.30
Fiqh Muamalah / A
III 39 D.2.2
Fiqh Muamalah / B
III 32 D.2.3
Hukum Waris Islam di Indonesia / A
V 27 TH
13.00-14.30
Pendidikan Kewarganegaraan / A
I 41 LIS
Pendidikan Kewarganegaraan / B
I 39 LIS
Hukum Waris Islam di Indonesia / B
V 32 TH
Jumat, 22 Jan 2016 08.00-09.30
Hadis Ahkam II / A&B
V 64 LIS
Bahasa Arab III / A&B
III 66 LIS
09.30-11.00
Entrepreneurship / A&B
V 54 TH
13.00-14.30
Ilmu Tasawuf / A
I 40 TH
Ilmu Tasawuf / B
I 42 TH
Keterangan: (TH) Take Home Semarang, 4 Januari 2016


Sekjur Syariah,


TTD

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA.NIDN. 060270507002

 

 

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2015-2016 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 12 Jan 2016 07.00-08.30
Dasar Kependidikan *
I 164 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Ilmu Jiwa Umum
I 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Ushul Fiqh l
III 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Manajemen Pendidikan
VII 87 D.3.4; D.3.6
Rabu, 13 Jan 2016 07.00-08.30
Ilmu Pendidikan Islam II *
III 137 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
lslamic Worldview
I 165 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Fiqh lbadah l
III 151 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Fiqh Ahwal Syahsiyyah
V 132 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Kamis, 14 Jan 2016 07.00-08.30
Metode Penelitian Kuantitatif *
V 129 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Bahasa lnggris l
I 179 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Filsafat llmu
III 149 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Sosiologi Agama
VII 145 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Jumat, 15 Jan 2016 06.30-08.00
Filsafat Pendidikan Islam*
III 138 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.00-09.30
Metode Studi lslam
I 162 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
09.30-11.00
Ilmu Jiwa Perkembangan
III 138 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Masailul Fiqh*
VII 128 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Senin, 18 Jan 2016 07.00-08.30
Pengantar Kurikulum PAI *
V 129 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Akhlak
I 162 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Bahasa lnggris III
III 121 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Ilmu Budaya Dasar
V 135 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Selasa, 19 Jan 2016 07.00-08.30
Evaluasi Pendidikan*
V 128 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Bahasa Arab l
I 173 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Filsafat Islam
III 147 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Tafsir II
V 125 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Rabu, 20 Jan 2016 07.00-08.30
Kapita Selekta Pendidikan *
VII 109 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
Strategi Belajar Mengajar
III 141 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Bahasa Arab lll
III 132 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Hadits II
V 129 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
Ilmu Dakwah *
VII 121 D.3.2; D.3.3; D.3.6
Kamis, 21 Jan 2016 07.00-08.30
Metode Penelitian Kualitatif *
V 123 D.3.2; D.3.4; D.3.6
08.30-10.00
llmu Tafsir
I 166 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
10.00-11.30
Pancasila*
I 163 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Perbandingan Madzhab *
V 123 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Jumat, 22 Jan 2016
06.30-08.00
Statistik Pendidikan I *
III 144 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
08.00-09.30
Aqidah lslam*
I 167 D.3.2; D.3.3; D.3.4; D.3.6
09.30-11.00
Sejarah Pendidikan Islam *
V 138 D.3.2; D.3.4; D.3.6
13.00-14.30
Tarikh Tasyrik *
V 127 D.3.2; D.3.4; D.3.6
Keterangan: * Ujian Lisan & Take Home Semarang, 30 Desember 2015


Kajur Tarbiyah,


H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.NIK. 211596010