You are here: PAI Unissula Nilai PAI UNISSULA Fak. Teknologi Industri

Nilai PAI Teknologi Industri 2017-2018 Genap

E-mail Print PDF

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

 

PAI II

 

 

PAI IV

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

 

PAI II

 

 

PAI IV

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

 

PAI II

 

 

 

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KOMPUTER