Jadwal Kuliah Syariah 2012-2013 Genap

Jadwal Perkuliahan
Tahun Akademik 2012-2013 Semester Genap
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah

HARI JAM RUANG SMT KODE MATA KULIAH DOSEN
Senin 07.00-08.40 D.2.2 VI KB62056 Sosiologi Hk. Is. Kls B Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
07.00-08.40 D.2.5 IV KP42012 Bahasa Arab IV kls A/B Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
08.40-10.20 D.2.4 II KK22020 Filsafat kls A Drs. H. Ahmad Qosim Suseno, MSI.
08.40-10.20 D.3.1 II KB22062 Hk. Perdata Perikatan kls B Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
08.40-10.20 R. Room IV KK23023 Sej. Perd. Islam kls A Drs. Ahmad Thobroni, MH.
08.40-10.20 D.2.2 VI KB62053 Qowaidul Fiqhiyah Drs. H. Rozihan, SH. M.Ag.
08.40-10.20 D.3.3 IV KK42037 Hadis Ahkam I kls B H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
10.20-11.45 D.3.3 II KP22010 Bahasa Arab II kls A H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
10.20-11.45 D.2.2 VI KB62056 Sosiologi Hk. Is. Kls A Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
10.20-11.45 D.2.4 II KK22013 Ulumul Hadis kls B Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.MSI.
11.45-13.00 I S T I R A H A T / SHALAT DZUHUR
13.00-14.40 D.2.4 II KK22013 Ulumul Hadis kls A Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.
13.00-14.40 D.2.5 II KP22010 Bahasa Arab II kls B H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
13.00-14.40 D3.3 VI KK62029 Ilmu Falak Drs. H. Slanet Hambali
14.40-15.30 I S T I R A H A T / SHALAT ASHAR
15.30-17.10 FTI II PB22065 Tek. Informasi Dosen IT
Selasa 07.00-0840 D.2.4 II KK12033 Ilmu Kalam kls A Drs. H. Ahmad Qosim Suseno, MSI.
07.00-0840 R. Room II KP22014 Islamic Worldview B Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
08.40-10.20 D.2.5 II KB22061 Hk. Perdata Benda kls A Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
08.40-10.20 D.2.4 II KK12033 Ilmu Kalam kls B Drs. H. Ahmad Qosim Suseno, MSI.
08.40-10.20 D.2.2 IV KK42015 Ushul Fiqh II kls B Drs. Ahmad Thobroni, MH.
08.40-10.20 D.3.3 VI KK52032 Studi Naskah Fiqh II kls B H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
10.20-11.45 D.2.5 II KB22061 Hk. Perdata Benda kls B Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
10.20-11.45 D.2.4 VI KB72045 Fiqh Siyasah kls A Dr. H. Ahmad Mukhid / Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.MSI.
10.20-11.45 D.3.3 IV KP42012 Bahasa Arab IV kls A/B Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
10.20-11.45 D.2.2 II KK23017 Ulumul Qur'an kls A Drs. H. Abd. Arief Cholil, SH.M.Ag.
11.45-13.00 I S T I R A H A T / SHALAT DZUHUR
13.00-14.40 D.2.2 VI KP 22010 Studi Naskah Fiqh II kls A H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
13.00-14.40 D.2.4 IV KB72045 Fiqh Siyasah kls B Dr. H. Ahmad Mukhid / Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI
13.00-14.40 R. Room II KP22014 Islamic Worldview A Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
13.00-14.40 D.2.5 IV KB42043 Fiqh Mawaris kls A Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
14.40-15.30 I S T I R A H A T / SHALAT ASHAR
Rabu 07.00-08.40 D.2.2 VI BB 62071 Perb. Hk. Kel. Islam kls A Drs.H. Rozihan, SH.,M.Ag.
08.40-10.20 D.2.4 II KP22007 Bahasa Inggris II kls A Ahmad Mukhid, SS.
08.40-10.20 D.2.2 VI BB 62071 Perb. Hk. Kel. Islam kls B Drs.H. Rozihan, SH.,M.Ag.
08.40-10.20 D.3.3 IV KP42047 Hukum Acara PA kls A Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
08.40-10.20 R. Room IV KK42036 Tafsir Ahkam I kls B Drs. H. Abd. Arief Cholil, SH.M.Ag.
08.40-10.20 D.2.5 VI KP22007 Hk. Tata Usaha Neg. kls A Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
08.40-10.20 D.3.1 II KK42036 IBD/IAD kls B Anis Tyas Kuncoreo, S.Ag. MA.
10.20-11.45 D.2.4 II KP22007 Bahasa Inggris II kls B Ahmad Mukhid, SS.
10.20-11.45 D.2.5 VI KP22007 Hk. Tata Usaha Neg. kls B Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
10.20-11.45 D.2.2 IV KK42036 Tafsir Ahkam I kls A Drs. H. Abd. Arief Cholil, SH.M.Ag.
10.20-11.45 D.3.3 II KK42036 IAD/IBD kls A Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.
11.45-13.00 I S T I R A H A T / SHALAT DZUHUR
13.00-14.40 D.2.4 II KK22020 Filsafat kls B Drs. H. Ahmad Qosim Suseno, MSI.
13.00-14.40 D.2.5 IV KK23023 Sej. Perd. Islam kls B Drs. Ahmad Thobroni, MH.
13.00-14.40 D.3.3 IV KB42057 Hk. Ac. Pidana kls A Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.MSI.
13.00-14.40 D.2.2 VI KK62030 Bimb. Pen. Ilmiah kls B Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
14.40-15.30 I S T I R A H A T / SHALAT ASHAR
Kamis 08.40-10.20 D.2.5 II KK22028 Perd. Agama di Ind. Kls A Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
08.40-10.20 D.2.4 IV KB42042 Fiqh Munakahat kls B Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
08.40-10.20 D.2.2 IV KB62044 Fiqh Jinayah kls A Drs. Ahmad Thobroni, MH.
08.40-10.20 D.3.3 VI KB62963 Hk. Pidana Militer kls B Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.
10.20-11.45 D.3.2 II KB22062 Hk. Perdata Perikatan kls A Drs. Nur'l Yakin MCH, SH., M.Hum.
10.20-11.45 D.2.5 IV KB62044 Fiqh Jinayah kls B Drs. Ahmad Thobroni, MH.
10.20-11.45 D.2.2 II KK23017 Ulumul Qur'an kls B Drs. H. Abd. Arief Cholil, SH.M.Ag.
10.20-11.45 D.2.4 IV KB42042 Fiqh Munakahat kls A Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.
11.45-13.00 I S T I R A H A T / SHALAT DZUHUR
13.00-14.40 D.3.3 II KP22010 Bahasa Arab II kls A/B H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
13.00-14.40 D.2.4 IV KB42057 Hk. Ac. Pidana kls B Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH. MSI.
13.00-14.40 D.2.5 IV KK42015 Ushul Fiqh II kls A Drs. Ahmad Thobroni, MH.
13.00-14.40 D.2.2 VI KK62030 Bimb. Pen. Ilmiah kls A Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
14.40-15.30 I S T I R A H A T / SHALAT ASHAR
Jum'at 08.40-10.20 D.2.4 VI KB62963 Hk. Pidana Militer kls A Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH.MSI.
08.40-10.20 D.2.2 IV KB42049 Hk. Perkw. Is. Di Ind. Kls A Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
08.40-10.20 D.3.1 II KK22028 Perd. Agama di Ind. Kls B Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
08.40-10.20 D.2.5 IV KP42047 Hk, Acara PA kls B Drs. Yasin Arief S., SH. MH.
10.20-11.45 D.2.4 IV KB42043 Fiqh Mawaris kls B Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag.
11.45-13.00 I S T I R A H A T / SHALAT DZUHUR
13.00-14.40 D.2.2 IV KB42049 Hk. Perkw. Is. Di Ind. Kls B Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM.
13.00-14.40 D.2.4 IV KK42037 Hadis Ahkam I kls A H. Tali Tulab, S.Ag. MSI.
Catatan: Bagi Dosen yang mengajar jam III (10.20-11.45), dimohon menyesuaikan dengan waktu Adzan Dhuhur Semarang, 28 Januari 2013

Kajur Syari'ah

Mahasiswa semester VI wajib mengambil matakuliah PPL (SKB 62052)

Mahasiswa semester VIII wajib mencantumkan matakuliah Skripsi (SKB 82054)

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram