Jadwal Kuliah Tarbiyah 2014-2015 Gasal

Jadwal Perkuliahan
Tahun Akademik 2014-2015 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM RUANG SMT KODE MATAKULIAH SKS DOSEN
Senin 07.00-08.40 D.3.6 I TB.PK.1201 Pendidikan Pancasila/A 2 Drs. Yasin Arief S, SH., MH.
D.3.5 I TB.KB.1246 Metode Studi Islam/C 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.4 III TB.KK.3227 Strategi Belajar Mengajar/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.3 III TB.KK.3220 Ushul Fiqh I/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.3.2 VII TB.BB.7268 Ilmu Dakwah/B 2 Ahmad Mujib, MA.
08.40-10.20 D.3.1 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/A 2 Dr. H. Kurdi Amin, MA
D.3.2 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.5 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/C 2 Agus Irfan, SHI, M.PI
D.3.4 III TB.KK.3227 Strategi Belajar Mengajar/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.6 V TB.PK.5215 Ilmu Budaya Dasar/A 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
R.Room V TB.KB.5253 Perbandingan Madzhab/B 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.3 V TB.PB.5261 Metode Penelitian Kuantitatif/C 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
10.20-11.45 D.3.5 I TB.KK.1226 Dasar-Dasar Kependidikan/B 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 I TB.PK.1201 Pendidikan Pancasila/C 2 Drs. Yasin Arief S, SH., MH.
D.3.4 III TB.KK.3220 Ushul Fiqh I/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.3.2 V TB.PB.5262 Metode Penelitian Kualitatif/B 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
R.Room V TB.KB.5253 Perbandingan Madzhab/C 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.3 VII TB.KK.7231 Manajemen Pendidikan/B 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 R.Room I TB.KK.1222 Aqidah Islam/B 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 III TB.KB.3249 Ilmu Penddidikan Islam II/A 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.4 III TB.KK.3227 Strategi Belajar Mengajar/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.5 III TB.KK.3220 Ushul Fiqh I/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.2.3 V TB.PB.5262 Metode Penelitian Kualitatif/C 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.2 VII TB.KB.7254 Masail Fiqhiyah/A 2 Drs. Ahmad Thobroni,MH
D.3.1 VII TB.BB.7271 Kapita Selekta Pendidikan/B 2 Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I
Selasa 07.00-08.40 D.3.5 I TB.KK.1226 Dasar-Dasar Kependidikan/A 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 I TB.PK.1201 Pendidikan Pancasila/B 2 Drs. Yasin Arief S, SH., MH.
D.3.4 I TB.KB.1255 Ilmu Jiwa Umum/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.3 III TB.KB.3238 Fiqih Ibadah I/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.2 V TB.KB.5237 Hadis II/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.1 VII TB.KK.7231 Manajemen Pendidikan/A 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
R.Room VII TB.KB.7254 Masail Fiqhiyah/B 2 Drs. Ahmad Thobroni, M.H.
08.40-10.20 D.2.3 III TB.KB.3238 Fiqih Ibadah I/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.5 III TB.PK.3213 Filsafat Ilmu/C 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.6 V TB.KK.5228 Pengantar Kurikulum PAI/A 2 Drs.H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.4 V TB.KK.5233 Evaluasi Pendidikan/B 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 V TB.PK.5215 Ilmu Budaya Dasar/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.3.2 VII TB.KK.7231 Manajemen Pendidikan/C 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
10.20-11.45 D.3.2 I TB.KB.1255 Ilmu Jiwa Umum/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.6 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.5 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/B 2 H. Supian Sauri, Lc., M.Ag.
D.3.1 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/C 2 Anistyas Kuncoro, S.Ag, MA.
R.Room V TB.KB.5253 Perbandingan Madzhab/A 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.3 V TB.PK.5215 Ilmu Budaya Dasar/B 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.3.4 V TB.KK.5233 Evaluasi Pendidikan/C 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.1 I TB.PK.1214 Akhlak/B 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 III TB.PK.3213 Filsafat Ilmu/A 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.2.3 III TB.KB.3249 Ilmu Pendidikan Islam II/B 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 III TB.KB.3238 Fiqih Ibadah I/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.4 V TB.KK.5233 Evaluasi Pendidikan/A 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.5 VII TB.BB.7271 Kapita Selekta Pendidikan/A 2 Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I
Rabu 07.00-08.40 D.3.6 I TB.KK.1218 Ilmu Tafsir/A 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.5 I TB.PK.1214 Akhlak/C 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.2.3 III TB.KB.3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.4 III TB.KB.3250 Statistik Pendidikan I/C 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.2 VII TB.KB.7254 Masail Fiqhiyah/C 2 Drs. Ahmad Thobroni,MH
08.40-10.20 D.3.4 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/A 2 Dr. H. Kurdi Amin, MA
D.3.5 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.6 I TB.KK.1218 Ilmu Tafsir/C 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
R.Room V TB.KB.5252 Tarikh Tasyri'/A 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH,MSI
D.3.2 V TB.PB.5261 Metode Penelitian Kuantitatif/B 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.2.3 V TB.KB.5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
10.20-11.45 D.3.5 I TB.KK.1222 Aqidah Islam/A 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 I TB.KK.1218 Ilmu Tafsir/B 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.4 I TB.KK.1226 Dasar-Dasar Kependidikan/C 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 III TB.KB.3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.3 V TB.KB.5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
R.Room V TB.KB.5252 Tarikh Tasyri'/B 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH,MSI
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.4 I TB.PK.1203 Bahasa Arab I/C 2 Agus Irfan, SHI, M.PI
D.3.5 III TB.PK.3209 Bahasa Inggris III/A 2 Tim Dosen CILAD
D.3.1 III TB.KB.3249 Ilmu Pendidikan Islam II/C 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 V TB.PB.5262 Metode Penelitian Kualitatif/A 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.2.3 V TB.KB.5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
R.Room V TB.KB.5252 Tarikh Tasyri'/C 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH, MSI
D.3.6 VII TB.BB.7267 Sosiologi Agama/B 2 Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.
Kamis 07.00-08.40 R.Room I TB.PK.1211 Islamic Worldview/A 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.2 I TB.KB.1246 Metode Studi Islam/B 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.5 I TB.PK.1207 Bahasa Inggris I/A 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.2.3 III TB.KK.3224 Filsafat Islam/A 2 Drs. H..Ahmad Qodim Suseno, MSI
D.3.4 III TB.KB.3247 Filsafat Pendidikan Islam/B 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 V TB.KB.5235 Tafsir II/A 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
08.40-10.20 R.Room I TB.PK.1211 Islamic Worldview/B 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.5 I TB.PK.1207 Bahasa Inggris I/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.3.4 III TB.KB.3247 Filsafat Pendidikan Islam/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.2 III TB.KB.3250 Statistik Pendidikan I/B 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.6 V TB.KB.5235 Tafsir II/B 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.2.3 V TB.KB.5237 Hadis II/C 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.1 VII TB.BB.7268 Ilmu Dakwah/A 2 Ahmad Mujib, MA.
10.20-11.45 R.Room I TB.PK.1211 Islamic Worldview/C 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.6 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.5 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/B 2 H. Supian Sauri, Lc., M.Ag.
D.3.4 III TB.PK.3205 Bahasa Arab III/C 2 Anistyas Kuncoro, S.Ag, MA.
D.2.3 V TB.PB.5261 Metode Penelitian Kuantitatif/A 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 VII TB.BB.7271 Kapita Selekta Pendidikan/C 2 Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.1 I TB.KB.1255 Ilmu Jiwa Umum/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.3 I TB.KK.1222 Aqidah Islam/C 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 III TB.KB.3250 Statistik Pendidikan I/A 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
R.Room III TB.PK.3213 Filsafat Ilmu/B 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.5 III TB.KB.3247 Filsafat Pendidikan Islam/C 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.4 V TB.KB.5237 Hadis II/A 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.2 V TB.KB.5235 Tafsir II/C 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
Jum'at 07.00-08.40 D.2.3 III TB.KK.3224 Filsafat Islam/B 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.5 III TB.PK.3209 Bahasa Inggris III/C 2 Tim Dosen CILAD
D.3.4 V TB.KK.5228 Pengantar Kurikulum PAI/B 2 Drs.H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 V TB.KB.5243 Sejarah Pendidikan Islam/C 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.6 VII TB.BB.7267 Sosiologi Agama/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.
08.40-10.20 D.3.1 I TB.PK.1214 Akhlak/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 I TB.PK.1207 Bahasa Inggris I/B 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.3.5 III TB.PK.3209 Bahasa Inggris III/B 2 Tim Dosen CILAD
D.2.3 III TB.KK.3224 Filsafat Islam/C 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.2 V TB.KB.5243 Sejarah Pendidikan Islam/A 2 Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I
D.3.4 V TB.KK.5228 Pengantar Kurikulum PAI/C 2 Drs. H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-11.45 D.3.2 I TB.KB.1246 Metode Studi Islam/A 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.4 III TB.KB.3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.6 VII TB.BB.7267 Sosiologi Agama/A 2 Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.
D.3.5 VII TB.BB.7268 Ilmu Dakwah/C 2 Ahmad Mujib, MA.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT JUM'AT
13.00-14.40 D.3.4 V TB.KB.5243 Sejarah Pendidikan Islam/B 2 Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I
Catatan:
Semarang, 20 Agustus 2014
Kajur Tarbiyah

H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd.

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram