Jadwal Kuliah Tarbiyah 2014-2015 Genap

Jadwal Perkuliahan
Tahun Akademik 2014-2015 Semester Genap
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM RUANG SMT KODE MATA KULIAH SKS DOSEN
SENIN 07.00-08.40 D.3.6 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (B) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
D.3.1 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (C) 2 Dr.H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.2.3 VI TB.KB.6244 Materi PAI (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.6 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Dr.H. Kurdi Amin,MA
D.3.5 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (C) 2 Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.
D.3.1 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin, LIS, M.Ag
D.3.2 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (A) 2 Prof. Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
D.2.3 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (B) 2 Dr. H. Abdullah
10.20-12.00 D.3.3 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.
D.3.1 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Dr.H. Kurdi Amin,MA
D.2.3 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (A) 2 Dr. H.Abdullah
D.3.4 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (B) 2 Drs.Muhtar Arifin S. M.Lib
D.3.2 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (C) 2 Prof. Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
12.00-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT
D.3.6 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (A) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.3 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.1 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (B) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.4 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (A) 2 Drs.Muhtar Arifin S. M.Lib
D.3.2 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (B) 2 Prof. Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
D.2.3 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (C) 2 Dr. H.Abdullah
SELASA 07.00-08.40 D.2.3 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (A) 2 H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D
D.3.6 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (B) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.1 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.5 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (C) 2 Choeroni, SHI, M.Ag
D.3.2 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(A) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
08.40-10.20 D.2.3 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Dr.H. Kurdi Amin, MA
D.3.6 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
D.3.4 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf ( C ) 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH., MSI
D.3.5 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (A) 2 Choeroni, SHI, M.Ag
D.3.1 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial (B) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.2 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II ( C ) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
10.20-12.00 D.2.3 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf (A) 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH., MSI
D.3.6 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (A) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.2 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (C) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
D.3.4 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Dr.H. Kurdi Amin,MA
D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
D.3.3 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (C) 2 Drs.Muhtar Arifin S. M.Lib
D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching ( A) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
12.00-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT
13.00-14.40 D.3.4 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf (B) 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH., MSI
D.3.5 II TB.PK.2208 B.Inggris II (C) 2 Drs. H. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.3.6 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.
D.3.2 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II ( A ) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial ( C ) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.3 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(C) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
RABU 07.00-08.40 D.3.6 IV TB.KB.4234 Tafsir I (C) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.5 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (A) 2 Drs. Yasin Arief, MH
D.3.4 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(B) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
D.2.3 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (C) 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag
08.40-10.20 D.3.6 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (B) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.2 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( B ) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.5 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (B) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
D.2.3 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (B) 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M.Ag
10.20-12.00 D.3.3 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (C) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.1 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (B) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.2.3 VI TB.PB.6263 Micro Teaching (B) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.5 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
12.00-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT
13.00-14.40 D.3.6 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (A) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.3 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (B) 2 Drs.H. Ali Bowo Tjahono, M.Pd.
D.3.2 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( A ) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (C) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
D.3.4 IV TB.KB.4236 Hadis I (B) 2 H. Supian Tsauri, Lc. M.Ag
D.3.5 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (C) 2 Drs. Yasin Arief, MH
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT
15.30-17.10 FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (A) 2 Tim Dosen IT
FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (A) 2 Tim Dosen IT
KAMIS 07.00-08.40 D.3.4 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
D.3.1 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (B) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.2.3 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (C) 2 Drs.H. Ahmad Qodim Suseno,MSI
D.3.5 IV TB.KB.4236 Hadis I (A) 2 H. Supian Tsauri, Lc. M.Ag
D.3.6 IV TB.KB.4234 Tafsir I (B) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
08.40-10.20 D.3.5 II TB.PK.2208 B.Inggris II (A) 2 Drs. H. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.2.3 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (B) 2 Drs.H. Ahmad Qodim Suseno,MSI
D.3.6 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (C) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.3.4 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II (B) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 VI TB.KB.6244 Materi PAI (B) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (C) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
10.20-12.00 D.3.6 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (B) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.2.3 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.5 IV TB.KB.4236 Hadis I (C) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching (C) 2 Toha Makhshun, M.Pd.I
D.3.4 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (B) 2 Drs. Yasin Arief, MH
12.00-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT
13.00-14.40 D.3.3 II TB.PK.2208 B.Inggris II (B) 2 Hj. Zumrotus Sa'adah., M.Ed
D.3.5 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (C) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.6 IV TB.KB.4234 Tafsir I (A) 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
D.2.3 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( C ) 2 Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 VI TB.KB.6244 Materi PAI (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.2 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (C) 2 Toha Makhshun, M.Pd.I
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT
15.30-17.10 FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (B) 2 Tim Dosen IT
FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (B) 2 Tim Dosen IT
JUMAT 07.00-08.40 D.3.3 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (B) 2 Choeroni, SHI, M.Ag
D.3.2 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam (A) 2 Ahmad Mujib,MA
D.3.1 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (A) 2 Toha Makhshun, M.Pd.I
08.40-10.20 D.2.3 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (C) 2 Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.
D.3.6 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (B) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.5 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam ( C ) 2 Ahmad Mujib,MA
D.3.1 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (B) 2 Toha Makhshun, M.Pd.I
10.20-12.00 D.3.6 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (A) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.4 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam (B) 2 Ahmad Mujib,MA
12.00-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT
13.00-14.40 D.2.3 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (C) 2 Hidayatus Sholihah, S.PdI, MPd, M.Ed
D.3.1 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (A) 2 Agustin Handayani, S.Psi., M.Psi
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT
15.30-17.10 FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (C) 2 Tim Dosen IT
FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (C) 2 Tim Dosen IT
Catatan:
Semarang, 28 Januari 2015
Kajur Tarbiyah

H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd.

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram