Jadwal Kuliah Tarbiyah 2011-2012 Genap

Jadwal Perkuliahan
Tahun Akademik 2011-2012 Semester Genap
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM RUANG SMT KODE MATAKULIAH SKS DOSEN
Senin 07.00-08.40 D.3.6 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (B) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
07.00-08.40 D.3.5 IV TB.KB.4236 Hadis I (A) 2 Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
07.00-08.40 D.3.4 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (B) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
07.00-08.40 D.3.3 VI TB.KB.6244 Materi PAI (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.6 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Dr.H. Kurdi Amin,MA
08.40-10.20 D.3.5 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
08.40-10.20 D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (C) 2 H. Arif Sa'ad Mardi, Lc
08.40-10.20 D.3.3 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin, LIS, M.Ag
08.40-10.20 D.3.1 IV TB.KB.4236 Hadis I (B) 2 Drs. H.Mustopa Halmar, M.Ag
08.40-10.20 D.2.1 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (A) 2 Prof.Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
08.40-10.20 D.2.2 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (B) 2 Dr. H.Abdullah
08.40-10.20 D.3.2 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (C) 2 Dr.H. Nur Hasan, M.Si
10.20-12.00 D.3.3 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-12.00 D.3.6 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 Drs.H. Zaenudin Buchori, M.Ag
10.20-12.00 D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
10.20-12.00 D.3.4 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Ust. Mehidi Muchtar
10.20-12.00 D.2.2 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (A) 2 Dr. H.Abdullah
10.20-12.00 D.3.2 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (B) 2 Dr.H. Nur Hasan, M.Si
10.20-12.00 D.2.1 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (C) 2 Prof.Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
13.00-14.40 D.3.4 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf (A) 2 Drs.H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
13.00-14.40 D.3.3 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
13.00-14.40 D.3.6 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (B) 2 H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
13.00-14.40 D.3.5 IV TB.KB.4236 Hadis I (C) 2 Drs.H. Mustopa Halmar, M.Ag
13.00-14.40 D.3.2 VI TB.PK.6216 Ilmu Alamiah Dasar (A) 2 Dr.H. Nur Hasan, M.Si
13.00-14.40 D.2.1 VI TB.KB.6258 Ilmu Jiwa Agama (B) 2 Prof.Dr.H.Abdullah Hadziq, MA
13.00-14.40 D.2.2 VI TB.PK.6210 Bahasa Indonesia (C) 2 Dr. H.Abdullah
15.30-17.10 D.2.1 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (C) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
15.30-17.10 D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching (B) 2 Drs.H. Mustopa Halmar, M.Ag
Selasa 07.00-08.40 D.3.6 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (A) 2 Drs. H. Nidlomun Ni'am,M.Ag
07.00-08.40 D.2.1 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (B) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
07.00-08.40 D.3.5 II TB.PK.2208 B.Inggris II (C) 2 H. Arif Sa'ad Mardi, Lc
07.00-08.40 D.2.2 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
08.40-10.20 D.3.6 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Dr.H. Kurdi Amin, MA
08.40-10.20 D.3.5 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
08.40-10.20 D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (C) 2 H. Arif Sa'ad Mardi, Lc
08.40-10.20 D.2.1 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (A) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
08.40-10.20 D.2.2 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial (B) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
08.40-10.20 D.3.1 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II ( C ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.2 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (A) 2 Prof.Dr. H. Abd.Choliq Dahlan,M.Ag
10.20-12.00 D.2.1 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (A) 2 Drs.H.Abdullah Arief Cholil,SH.M.Ag.
10.20-12.00 D.2.2 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (C) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
10.20-12.00 D.3.6 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 Drs.H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
10.20-12.00 D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
10.20-12.00 D.3.4 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Ust. Mehidi Muchtar
10.20-12.00 D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching ( C ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
13.00-14.40 D.3.5 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (B) 2 Drs.H. Nidlomun Ni'am,M.Ag
13.00-14.40 D.2.1 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II ( A ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
13.00-14.40 D.2.2 IV TB.KB.4241 Fikih Sosial ( C ) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
13.00-14.40 D.3.4 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(C) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
15.30-17.10 D.2.1 IV TB.BB.4270 Met.Pembljrn.Al-Qur'an (B) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
15.30-17.10 D.2.2 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
15.30-17.10 D.2.3 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (C) 2 Prof.Dr. H. Abd.Choliq Dahlan,M.Ag
Rabu 07.00-08.40 D.3.6 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf (B) 2 Drs.H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
07.00-08.40 D.3.5 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(B) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
07.00-08.40 D.2.1 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (C) 2 Prof.Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
08.40-10.20 D.3.3 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Ust. Mehidi Muchtar
08.40-10.20 D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
08.40-10.20 D.3.5 II TB.KB.2256 Ilmu Jiwa Belajar (C) 2 Drs.H. Nidlomun Ni'am,M.Ag
08.40-10.20 D.2.2 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (A) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
08.40-10.20 D.2.1 IV TB.KB.4234 Tafsir I (C) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
08.40-10.20 D.3.2 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (B) 2 Prof.Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
10.20-12.00 D.2.2 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-12.00 D.2.1 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (C) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
10.20-12.00 D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 Drs.H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
10.20-12.00 D.3.4 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
10.20-12.00 D.3.3 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Ust. Mehidi Muchtar
10.20-12.00 D.3.1 VI TB.KK.6230 Bimb.& Konseling (A) 2 Prof.Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
10.20-12.00 D.3.2 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (B) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
13.00-14.40 D.3.1 II TB.PK.2212 Filsafat Umum (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
13.00-14.40 D.3.5 II TB.KB.2248 Ilmu Pendidikan Islam I (B) 2 Drs.H. Ali Bowo Tjahono, M.Pd.
13.00-14.40 D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II ( C ) 2 H. Arif Sa'ad Mardi, Lc
13.00-14.40 D.2.1 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( A ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
13.00-14.40 D.2.2 IV TB.KK.4221 Ushul Fiqih II (C) 2 Dr.H. Ayoeb Amin,LIS,M.Ag
13.00-14.40 D.3.3 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (B) 2 Dr.H. Nur Hasan, M.Si
15.30-17.10 D.2.1 II TB.KK.2219 Ulumul Hadis (A) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
15.30-17.10 D.2.2 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
15.30-17.10 D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching (A) 2 Drs. H. Mustopa Halmar, M. Ag
15.30-17.10 D.3.5 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (C) 2 Dr.H. Nur Hasan, M.Si
Kamis 07.00-08.40 D.2.2 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (A) 2 Drs.H. Ahmad Qodim Suseno,MSI
07.00-08.40 D.3.5 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (B) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
07.00-08.40 D.3.4 II TB.KK.2225 Ilmu Tasawuf ( C ) 2 Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
07.00-08.40 D.2.1 IV TB.KB.4234 Tafsir I (B) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
08.40-10.20 D.3.5 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (A) 2 Ust. Mehidi Muchtar
08.40-10.20 D.2.2 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (B) 2 Drs.H. Ahmad Qodim Suseno,MSI
08.40-10.20 D.2.1 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (C) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
08.40-10.20 D.3.2 IV TB.KB.4251 Statistik Pendidikan II (B) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.3 IV TB.KB.4239 Fiqh Ibadah II (C) 2 Dr.H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
08.40-10.20 D.3.1 VI TB.KK.6229 Supervisi Pendidikan (B) 2 Prof.Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
10.20-12.00 D.2.1 II TB.KK.2217 Ulumul Qur'an (B) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
10.20-12.00 D.2.2 II TB.PB.2259 Sirah Nabawiyah (C) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-12.00 D.3.6 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (A) 2 Drs. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag.
10.20-12.00 D.3.5 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
10.20-12.00 D.3.4 IV TB.PK.4206 Bhs. Arab IV (C) 2 Ust. Mehidi Muchtar
10.20-12.00 D.3.3 VI TB.PK.6202 Pend.Kewargaan (A) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
13.00-14.40 D.3.6 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II (B) 2 H. Supian Sauri,Lc,M.Ag
13.00-14.40 D.3.4 II TB.PK.2204 Bhs. Arab II ( C ) 2 H. Arif Sa'ad Mardi, Lc
13.00-14.40 D.2.1 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( C ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
13.00-14.40 D.2.2 VI TB.BB.6269 Kpndudukan & ling.Hidup(A) 2 Drs. Nurl Yaqin,SH,M.Hum
13.00-14.40 D.3.2 VI TB.PB.6265 Bimb. Skripsi (C) 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum
15.30-17.10 D.2.1 IV TB.KB.4234 Tafsir I (A) 2 Khoirul Anwar, S.Ag.,M.Pd.
15.30-17.10 D.2.2 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (C) 2 Drs.H. Mustopa Halmar, M.Ag
Jumat 07.00-08.40 D.3.4 II TB.PK.2208 B.Inggris II (A) 2 Drs. Sugeng Ristiyanto, M.Ag
07.00-08.40 D.3.6 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (B) 2 Drs.H. Mustopa Halmar, M.Ag
07.00-08.40 D.2.1 VI TB.KB.6244 Materi PAI (A) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.4 II TB.PK.2208 B.Inggris II (B) 2 Drs. Sugeng Ristiyanto, M.Ag
08.40-10.20 D.3.5 II TB.KK.2223 Ilmu Kalam (C) 2 Drs.H. Ahmad Qodim Suseno,MSI
08.40-10.20 D.3.6 IV TB.KB.4245 Met.Pembelajaran PAI (A) 2 Drs.H. Mustopa Halmar, M.Ag
08.40-10.20 D.3.2 IV TB.KK.4232 Perenc. Sistem PAI ( B ) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.3 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam ( C ) 2 Ahmad Mujib,MA
08.40-10.20 D.2.1 VI TB.KB.6244 Materi PAI (B) 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-12.00 D.3.3 IV TB.KB.4242 Sej. Peradaban Islam (B) 2 Ahmad Mujib,MA
10.20-12.00 D.3.1 VI TB.PB.6263 Micro Teaching (D) 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
13.00-14.40 FTI II TB.PB.2260 Tek. Informasi (A/B/C)* 2 Tim Dosen IT
Catatan: Jadwal Kuliah Tek. Informasi menyesuaikan jadwal dari IT Literacy Unissula Semarang, 1 Maret 2012
Kajur Tarbiyah
Sarjuni, S.Ag. M.Hum

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram