Jadwal Ujian Akhir TA.2014-2015 Gasal

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2014-2015 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Syariah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Selasa, 6 Jan 2015 08.00-09.30 Tarikh Tasyri'/A I 27 D.2.2
Tarikh Tasyri'/B I 28 D.2.3
09.30-11.00 Hk Acara Perdata/A III 31 D.2.2
Hk Acara Perdata/B III 32 D.2.3
13.00-14.30 Hadis Ahkam II / A V 32 D.2.2
Hadis Ahkam II / B V 31 D.2.3
Rabu, 7 Jan 2015 08.00-09.30 Met. Studi Islam/A I 35 D.2.2
Met. Studi Islam/B I 38 D.2.3
09.30-11.00 Filsafat Ilmu/A III 32 D.2.2
Filsafat Ilmu/B III 34 D.2.3
13.00-14.30 Tafsir Ahkam II/A V 28 D.2.2
Tafsir Ahkam II/B V 30 D.2.3
Kamis, 8 Jan 2015 08.00-09.30 Ilmu Hukum I/A I 35 D.2.2
Ilmu Hukum I/B I 41 D.2.3
Masail Fiqhiyyah VII 15 D.2.4
09.30-11.00 Ilmu Tafsir/A III 33 D.2.2
Ilmu Tafsir/B III 33 D.2.3
Bahasa Arab I/A&B I 74 LISAN
13.00-14.30 Hukum Waris di Ind/A V 30 D.2.2
Hukum Waris di Ind/B V 33 D.2.3
Met. Penelitian/ A&B III 59 TH
Jum'at, 9 Jan 2015 08.00-09.30 Ilmu Hukum II/A I 35 D.2.2
Ilmu Hukum II/B I 39 D.2.3
Hk Zakat dan Wakaf/A V 30 D.2.4
Hk Zakat dan Wakaf/B V 30 D.2.5
09.30-11.00 Bahasa Inggris III/A III 30 D.2.2
Bahasa Inggris III/B III 33 D.2.3
Legal Drafting/A VII 27 D.2.4
Legal Drafting/B VII 27 D.2.5
13.00-14.30 Ekonomi Syari'ah/A&B V 55 TH
Entrepreneurship/A&B V 67 TH
Studi Naskah Fiqh/A&B V 83 LISAN
Kepemimp. Islam/A&B VII 60 TH
Senin, 12 Jan 2015 08.30-10.00 Sej. Peradaban Islam/A I 37 D.2.2
Sej. Peradaban Islam/B I 36 D.2.3
Filsafat Hk Islam/A & B V 83 LISAN
10.00-11.30 Tafsir /A III 31 D.2.2
Tafsir /B III 35 D.2.3
Ilmu Tasawuf/A & B I 83 LISAN
13.00-14.30 Bahasa Inggris I / A I 37 D.2.2
Bahasa Inggris I / B I 39 D.2.3
Hk Kel di Neg Mus/A&B V 67 TH
Selasa, 13 Jan 2015 08.30-10.00 Pend. Kewarganeg/A I 37 D.2.2
Pend. Kewarganeg/B I 40 D.2.3
Bahasa Arab III/A & B III 63 LISAN
10.00-11.30 Hadis/A III 32 D.2.2
Hadis/B III 36 D.2.3
Fiqh Muamalah/A & B III 83 TH
13.00-14.30 Pengt Perb Madzhab/A V 30 D.2.2
Pengt Perb Madzhab/B V 30 D.2.3
Psikologi Keluarga VII 24 D.2.4
Rabu, 14 Jan 2015 08.30-10.00 Ilmu Mantiq / A I 42 D.2.2
Ilmu Mantiq / B I 38 D.2.3
10.00-11.30 Ushul Fiqh I/A III 30 D.2.2
Ushul Fiqh I/B III 33 D.2.3
13.00-14.30 Advokasi / A VII 30 D.2.2
Advokasi / B VII 27 D.2.3
Kamis, 15 Jan 2015 08.30-10.00 Fiqh Ibadah / A I 35 D.2.2
Fiqh Ibadah/B I 37 D.2.3
10.00-11.30 Hukum Pidana / A III 31 D.2.2
Hukum Pidana/B III 32 D.2.3
13.00-14.30 Ushul Fiqh III / A&B V 56 TH
Keterangan: (TH) Take Home Semarang, 24 Desember 2014
Kajur Syariah,

TTD

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag. MA.

NIK. 210596017

 

 

Jadwal Ujian Akhir Semester / UAS
Tahun Akademik 2014-2015 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM MATA KULIAH SEMESTER PESERTA RUANG
Senin, 05-01-15 07.00-08.30
Dasar Kependidikan *
I 153 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Pancasila
I 151 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Ushul Fiqh I
III 148 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Manajemen Pendidikan
VII 114 D.3.2, D.3.4, D.3.5
Selasa, 06-01-15 07.00-08.30
Ilmu Pendidikan Islam II *
III 133 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
lslamic World View
I 160 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Fiqh lbadah I
III 135 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Fiqh Ahwal Syakhsyiyyah
V 141 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
Rabu, 07-01-15 07.00-08.30
Metode Penelitian Kuantitatif *
V 134 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Bahasa lnggris I
I 150 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Filsafat llmu
III 126 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Masailul Fiqh
VII 121 D.3.2, D.3.4, D.3.5
Kamis, 08-01-15 07.00-08.30
Pengantar Kurikulum PAI *
V 134 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Akhlak
I 151 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Filsafat Islam
III 128 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
IBD
V 97 D.3.2, D.3.4, D.3.5
Jum'at, 09-01-15 06.30-08.00
Filsafat Pendidikan Islam *
III 127 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.00-09.30
Metodologi Studi lslam
I 153 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
09.30-11.00
Ilmu Jiwa Perkembangan
III 130 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Sejarah Pendidikan Islam *
V 134 D.3.2, D.3.4, D.3.5
Senin, 12-01-15 07.00-08.30
Statistik Pendidikan I *
III 131 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Ilmu Jiwa Umum
I 152 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Strategi Belajar Mengajar
III 128 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Tarikh Tasyrik
V 130 D.3.2, D.3.4, D.3.5
Selasa, 13-01-15 07.00-08.30
Evaluasi Pendidikan *
V 154 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Aqidah lslam
I 153 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Tafsir II
V 129 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Perbandingan Madzhab
V 137 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
Rabu, 14-01-15 07.00-08.30
Kapita Selekta Pendidikan *
VII 102 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
Bahasa Arab I
I 98 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Bahas Arab III
III 42 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Hadits II
V 127 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Ilmu Dakwah *
VII 100 D.3.2, D.3.3, D.3.5
Kamis, 15-01-15 07.00-08.30
Metode Penelitian Kualitatif *
V 129 D.3.2, D.3.4, D.3.5
08.30-10.00
llmu Tafsir
I 151 D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5
10.00-11.30
Bahasa lnggris III
III 128 D.3.2, D.3.4, D.3.5
13.00-14.30
Sosiologi Agama
VII 114 D.3.2, D.3.3, D.3.5
Keterangan: * Ujian Lisan & Take Home Semarang, 22 Desember 2014
Kajur Tarbiyah,

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.

NIK. 211596010

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram