Tarbiyah 2015-2016

NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 31501502156 Ahmad Sukron Salis Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
2 31501502157 Asfaul Anam Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
3 31501502158 Imro Atus Sholihah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
4 31501502159 Lailatul Qomariyah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
5 31501502160 Luklufatul Makmunah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
6 31501502161 Moch Najmul Huda Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
7 31501502162 Mohammad Hasan Mahrus Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
8 31501502163 Siti Sholikah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
9 31501502164 Yusuf Wibisono Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
10 31501502165 Zahidah Ulfah Fanur Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
11 31501502169 Abdul Chanan Slame T Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
12 31501502170 Abdul Ghofur Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
13 31501502171 Abdul Hamid Toha Makhshun, M.Pd.I.
14 31501502172 Achmad Mujib Hidayat Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
15 31501502173 Adnan Muladi Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
16 31501502174 Agustina Wahyuningrum Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
17 31501502175 Ahada Fukaro Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
18 31501502176 Ahlun Faisal Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
19 31501502177 Ahmad Ulul Azmi Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
20 31501502178 Ahmad Zahrudin Toha Makhshun, M.Pd.I.
21 31501502179 Aini Maghfiroh Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
22 31501502180 Aini Widayanti Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
23 31501502181 Ainun Najib Toha Makhshun, M.Pd.I.
24 31501502182 Amelia Kafilatul Farida Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
25 31501502183 Amin Hudiyanto Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
26 31501502184 Ana Nur Iftakh Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
27 31501502185 Andi Setiawan Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
28 31501502186 Anik Wahyuningsih Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
29 31501502188 Anita Inayatus Sholikhah Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
30 31501502189 Anjabun Najib Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
31 31501502190 Armia Nur Harisa Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
32 31501502192 Aulya Firizky Syahputra Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
33 31501502193 Ayuana Elisa Siskawati Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
34 31501502194 Azmatun Nisak Toha Makhshun, M.Pd.I.
35 31501502195 Bahrul Ulum Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
36 31501502196 Choirul Huda Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
37 31501502197 Citra Ayu Kiswanto Toha Makhshun, M.Pd.I.
38 31501502198 Dewi Oktavia Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
39 31501502199 Dewi Zuliyanti Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
40 31501502200 Dini Fitriana Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
41 31501502201 Elisna Noorwigati Hidayahtullah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
42 31501502202 Elya Fatimatur Rofiah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
43 31501502203 Ema Zubaedah Toha Makhshun, M.Pd.I.
44 31501502204 Faisol Nur Arifin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
45 31501502206 Farhana Romadlonia Toha Makhshun, M.Pd.I.
46 31501502207 Farid Fajar Shidik Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
47 31501502208 Fathonah Noviani Saputri Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
48 31501502209 Fathul Khoyrin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
49 31501502210 Fiky Dharmawan Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
50 31501502211 Fitri Amalia Rizki Arifin Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
51 31501502212 Habib Dwi Mu'thi Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
52 31501502213 Hanik Nur Hasanah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
53 31501502214 Happy Yanuardi Toha Makhshun, M.Pd.I.
54 31501502215 Hidayatul Akmaliyah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
55 31501502216 Husnil Fathiyyah Toha Makhshun, M.Pd.I.
56 31501502217 I'anarotul Huday Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
57 31501502218 Ichya Nur Islam Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
58 31501502219 Imroatun Faizah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
59 31501502220 Indri Yawati Noridin Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
60 31501502221 Irfanudin Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
61 31501502222 Irhamnida Putri Nadia Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
62 31501502223 Isna Amalia Syahidah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
63 31501502224 Iva Masruroh Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
64 31501502225 Iva Nurul Aini Toha Makhshun, M.Pd.I.
65 31501502226 Jauharatul Arafah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
66 31501502227 Jefry Dwi Permadi Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
67 31501502228 Juditha Erifka Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
68 31501502229 Khabib Hidayatullah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
69 31501502230 Khadar Ali Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
70 31501502231 Khoirotul Uma Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
71 31501502232 Laili Jauharin Ni'mah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
72 31501502233 Launun Nikmah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
73 31501502234 Luthfi Khakim Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
74 31501502235 M. Akhsan Andari Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
75 31501502236 M.Salim Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
76 31501502237 Maulana Safi'i Toha Makhshun, M.Pd.I.
77 31501502238 Maunatun Dewi Ratnawati Toha Makhshun, M.Pd.I.
78 31501502239 Miftahul Huda Toha Makhshun, M.Pd.I.
79 31501502240 Miftakhul Huda Toha Makhshun, M.Pd.I.
80 31501502241 Miftakhul Nafi'ah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
81 31501502242 Mohammad Budi Waluyo Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
82 31501502243 Mohammad Nabil Asyrof Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
83 31501502244 Mohammad Nurul Huda Toha Makhshun, M.Pd.I.
84 31501502245 Mudliah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
85 31501502246 Muhammad Abdullah Sidiq Toha Makhshun, M.Pd.I.
86 31501502247 Muhammad Alfin Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
87 31501502248 Muhammad Arwani Suhud Toha Makhshun, M.Pd.I.
88 31501502250 Muhammad Ma'ruf Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
89 31501502251 Muhammad Shidiq Efendy Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
90 31501502252 Muhammad Sihab Faruq Toha Makhshun, M.Pd.I.
91 31501502253 Nadya Adzkiyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
92 31501502254 Neneng Istiqomah Toha Makhshun, M.Pd.I.
93 31501502255 Nisa Ul Mutmainah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
94 31501502256 Nisrina Nur Fauziyah Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
95 31501502257 Nor Lailatul Qodriyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
96 31501502258 Nur Afifah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
97 31501502260 Nur Maila Khasanah Toha Makhshun, M.Pd.I.
98 31501502261 Nurahma Sekar Ayu Kinasih Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
99 31501502262 Nurjanah Toha Makhshun, M.Pd.I.
100 31501502263 Nurrohmah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
101 31501502265 Nurul Inayah Toha Makhshun, M.Pd.I.
102 31501502266 Nurul Ma'rifah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
103 31501502267 Putri Atrasina Dianati Nur Toha Makhshun, M.Pd.I.
104 31501502268 Raditia Intan Safitri Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
105 31501502269 Rahma Fitria Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
106 31501502270 Rayhan Alief Darmawan Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
107 31501502271 Renistiana Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
108 31501502272 Reza Ayu Setiyowati Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
109 31501502273 Riana Widianingsih Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
110 31501502274 Rini Mulyasari Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
111 31501502275 Risal Sudirman Toha Makhshun, M.Pd.I.
112 31501502276 Rista Debriani Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
113 31501502277 Rizal Mahendra Asyiri Efendi Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
114 31501502278 Rohmatul Kamalia Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
115 31501502279 Saefur Rozak Toha Makhshun, M.Pd.I.
116 31501502280 Safinatun Khoiriah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
117 31501502281 Saiful Anwar Toha Makhshun, M.Pd.I.
118 31501502282 Saiful Mifham Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
119 31501502283 Septi Nanda Istiyani Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
120 31501502284 Shicha Alfiyaturohmaniyyah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
121 31501502285 Shofil Fuad Toha Makhshun, M.Pd.I.
122 31501502286 Sholikah Toha Makhshun, M.Pd.I.
123 31501502287 Siti Anna Wafidatun Nisa Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
124 31501502288 Siti Choirunisa Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
125 31501502289 Siti Hidayah Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
126 31501502290 Siti Kilalatul Karimah Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
127 31501502291 Siti Na'imah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
128 31501502292 Siti Nur Rohmah Toha Makhshun, M.Pd.I.
129 31501502293 Siti Rina Artika Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
130 31501502294 Siti Sanah Romiyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
131 31501502295 Siti Sholichah Alawiyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
132 31501502296 Siti Ulva Istiqomah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
133 31501502297 Siti Zuliana Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
134 31501502298 Sultan Hidayatullah Khumar Musa Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
135 31501502299 Syahrizal Alfajari Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
136 31501502300 Taufik Dwi Harto Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
137 31501502302 Tri Wahyu Samiyono Sejati Toha Makhshun, M.Pd.I.
138 31501502303 Trian Wahyono Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
139 31501502304 Tutik Ainul Mardhiyah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
140 31501502305 Ulfatun Naili Nadhiroh Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
141 31501502306 Ulfia Ustina Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
142 31501502307 Umi Lailatul Wafiroh Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
143 31501502308 Umi Mufarikhah Toha Makhshun, M.Pd.I.
144 31501502309 Umma Rohmah Sholekah Toha Makhshun, M.Pd.I.
145 31501502310 Vina Nurun Najah Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
146 31501502311 Wahyu Hidayat Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
147 31501502312 Wahyu Ramadhani Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
148 31501502314 Zahro Arifah Sarjuni, S.Ag. M.Hum.
149 31501502315 Zainal Abidin Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib.
150 31501502316 Zakiyyatul Fuadah Toha Makhshun, M.Pd.I.
151 31501502317 Zuni Aslami Maghfiroh Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
152 31501502318 Dina Khoirunnazula Toha Makhshun, M.Pd.I.
153 31501502319 Muhammad Ansharullah Toha Makhshun, M.Pd.I.
154 31501502320 Nur Sifa Safitri Toha Makhshun, M.Pd.I.

Kabar Terkini

Sertifikasi Program Studi pada Fakultas Agama Islam oleh BAN-PT

       

Read More
Workshop Strategi Percepatan Kenaikan JAFA Dosen FAI

Selasa, 27 April 2021 Fakultas Agama Islam (FAI) mengadakan workshop strategi percepatan kenaikan JAFA Dosen FAI, acara dimoderatori oleh Wakil Dekan (WD) 1, Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FAI Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib  dan  Wakil Dekan 2 Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. Acara Workshop diisi […]

Read More
FAI Unissula Semarang Gelar Wisuda ke 81 Secara Luring

SEMARANG-Ahad 28 Maret 2021 fakultas agama Islam FAI unissula menyelenggarakan wisuda ke 81 secara luring. Wisuda ini dilaksanakan di ballroom hotel horison jalan Mt. Haryono Semarang dan di hadiri oleh wisudawan-wisudawati dari jurusan pendidikan agama Islam, Jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan Sejarah peradaban Islam. Wisuda kali ini berbeda dengan wisuda sebelumnya  karena dilaksanakan saat […]

Read More
© Copyright 2021 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram