Jadwal Kuliah Tarbiyah 2013-2014 Gasal

Jadwal Perkuliahan
Tahun Akademik 2013-2014 Semester Gasal
Fakultas Agama Islam - Jurusan Tarbiyah

HARI JAM RUANG SMT KODE MATAKULIAH SKS DOSEN
Senin 07.00-08.40 D.3.6 I TB. PK. 1201 Pendidikan Pancasila/A 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
D.3.5 I TB. KB. 1246 Metode Studi Islam/C 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.4 III TB. KK. 3227 Strategi Bel. Mengajar/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.3 III TB. KK. 3220 Ushul Fiqh I/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.3.2 VII TB. KB. 7254 Masail Fiqhiyah/B 2 Drs. Ahmad Thobroni,MH
08.40-10.20 D.3.1 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/A 2 Dr. H. Kurdi Amin, MA
D.3.2 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.3 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/C 2 Agus Irfan, SHI, M.PI
D.3.4 III TB. KK. 3227 Strategi Bel. Mengajar/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.6 V TB. PK. 5215 Ilmu Budaya Dasar/A 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
R.Room V TB. KB. 5253 Perbandingan Madzhab/B 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.3 V TB. PB. 5261 Met.Pen. Kuantitatif/C 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
10.20-11.45 D.3.5 I TB. KK. 1226 Dasar-Dasar Kepend./B 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 I TB. PK. 1201 Pendidikan Pancasila/C 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
D.3.4 III TB. KK. 3220 Ushul Fiqh I/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.2.3 V TB. PB. 5262 Met.Pen. Kualitatif/B 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
R.Room V TB. KB. 5253 Perbandingan Madzhab/C 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.2 VII TB. KK. 7231 Manajemen Pendkn./B 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.2.3 I TB. KK. 1222 Aqidah Islam/B 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 III TB. KB. 3249 Ilmu Pend.Islam II/A 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.4 III TB. KK. 3227 Strategi Bel. Mengajar/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.5 III TB. KK. 3220 Ushul Fiqh I/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag
D.3.3 V TB. PB. 5262 Met.Pen. Kualitatif/C 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.2 VII TB. KB. 7254 Masail Fiqhiyah/A 2 Drs. Ahmad Thobroni,MH
D.3.1 VII TB. BB. 7271 Kapita Selekta Pendkn./B 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT ASHAR
Selasa 07.00-08.40 D.3.5 I TB. KK. 1226 Dasar-Dasar Kepend./A 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.6 I TB. PK. 1201 Pendidikan Pancasila/B 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
D.3.4 I TB. KB. 1255 Ilmu Jiwa Umum/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.3 III TB. KB. 3238 Fiqih Ibadah I/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.2 V TB. KB. 5237 Hadis II/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.1 VII TB. KK. 7231 Manajemen Pendkn./A 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
R.Room VII TB. KB. 7254 Masail Fiqhiyah/C 2 Drs. Ahmad Thobroni,MH
08.40-10.20 D.3.3 III TB. KB. 3238 Fiqih Ibadah I/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.5 III TB. PK. 3213 Filsafat Ilmu/C 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.2.3 V TB. KK. 5228 Peng. Kurikulum PAI/A 2 Drs.H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.4 V TB. KK. 5233 Evaluasi Pendidikan/B 2 Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
D.3.6 V TB. PK. 5215 Ilmu Budaya Dasar/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.2.3 VII TB. KK. 7231 Manajemen Pendkn./C 2 Prof. Dr. H. Abdul Choliq D., M.Ag.
10.20-11.45 D.3.3 I TB. KB. 1255 Ilmu Jiwa Umum/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.6 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.5 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/B 2 H. Supian Sauri, Lc., M.Ag.
D.3.1 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/C 2 Anistyas Kuncoro, S.Ag, MA.
R.Room V TB. KB. 5253 Perbandingan Madzhab/A 2 Drs. H. Rozihan, SH, M.Ag.
D.2.3 V TB. PK. 5215 Ilmu Budaya Dasar/B 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
D.3.4 V TB. KK. 5233 Evaluasi Pendidikan/C 2 Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.1 I TB. PK. 1214 Akhlak/B 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 III TB. PK. 3213 Filsafat Ilmu/A 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.2.3 III TB. KB. 3249 Ilmu Pend.Islam II/B 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.3 III TB. KB. 3238 Fiqih Ibadah I/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
D.3.4 V TB. KK. 5233 Evaluasi Pendidikan/A 2 Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd.
D.3.5 VII TB. BB. 7271 Kapita Selekta Pendkn./A 2 Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT ASHAR
Rabu 07.00-08.40 D.3.6 I TB. KK. 1218 Ilmu Tafsir/A 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.5 I TB. PK. 1214 Akhlak/C 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.3 III TB. KB. 3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/B 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.4 III TB. PK. 3209 Bahasa Inggris III/C 2 Tim Dosen CILAD
D.3.2 VII TB. BB. 7268 Ilmu Dakwah/B 2 Ahmad Mujib, MA.
08.40-10.20 D.3.4 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/A 2 Dr. H. Kurdi Amin, MA
D.3.5 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/B 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.6 I TB. KK. 1218 Ilmu Tafsir/C 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
R.Room V TB. KB. 5252 Tarikh Tasyri'/A 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH,MSI
D.3.3 V TB. PB. 5261 Met.Pen. Kuantitatif/B 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.2.3 V TB. KB. 5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/C 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
10.20-11.45 D.3.5 I TB. KK. 1222 Aqidah Islam/A 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 I TB. KK. 1218 Ilmu Tafsir/B 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.4 I TB. KK. 1226 Dasar-Dasar Kepend./C 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.3 III TB. KB. 3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.3 V TB. KB. 5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/A 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
R.Room V TB. KB. 5252 Tarikh Tasyri'/B 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH,MSI
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.4 I TB. PK. 1203 Bahasa Arab I/C 2 Agus Irfan, SHI, M.PI
D.3.5 III TB. PK. 3209 Bahasa Inggris III/A 2 Tim Dosen CILAD
D.2.2 III TB. KB. 3249 Ilmu Pend.Islam II/C 2 Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
D.3.1 V TB. KB. 5237 Hadis II/A 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.2.3 V TB. KB. 5240 Fiqih Ahwal Syakhsyiyah/B 2 Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M.Ag.
R.Room V TB. KB. 5252 Tarikh Tasyri'/C 2 Drs. Ahmad Yasin Asy'ari, SH, MSI
D.3.6 VII TB. BB. 7267 Sosiologi Agama/B 2 Drs. H. Nidlomun Ni'am, M.Ag.
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT ASHAR
Kamis 07.00-08.40 R.Room I TB. PK. 1211 Islamic Worldview/A 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.2 I TB. KB. 1246 Met. Studi Islam/B 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.3 III TB. KK. 3224 Filsafat Islam/A 2 Drs. H..Ahmad Qodim Suseno, MSI
D.3.4 III TB. KB. 3247 Fils. Pendidikan Islam/B 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 V TB. KB. 5235 Tafsir II/A 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.5 V TB. KB. 5243 Sejarah Pendkn. Islam/C 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
08.40-10.20 R.Room I TB. PK. 1211 Islamic Worldview/B 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.4 III TB. KB. 3247 Fils. Pendidikan Islam/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.3 III TB. PK. 3209 Bahasa Inggris III/B 2 Tim Dosen CILAD
D.3.6 V TB. KB. 5235 Tafsir II/B 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.2.3 V TB. KB. 5237 Hadis II/C 2 H. Supian Sauri, Lc, M.Ag
D.3.5 VII TB. BB. 7267 Sosiologi Agama/A 2 Muna Madrah, MA
D.3.1 VII TB. BB. 7268 Ilmu Dakwah/C 2 Ahmad Mujib, MA.
10.20-11.45 R.Room I TB. PK. 1211 Islamic Worldview/c 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.6 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.5 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/B 2 H. Supian Sauri, Lc., M.Ag.
D.3.4 III TB. PK. 3205 Bahasa Arab III/C 2 Anistyas Kuncoro, S.Ag, MA.
D.2.3 V TB. PB. 5261 Met.Pen. Kuantitatif/A 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.1 VII TB. BB. 7271 Kapita Selekta Pendkn./C 2 Muna Madrah, MA
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT DHUHUR
13.00-14.40 D.3.1 I TB. KB. 1255 Ilmu Jiwa Umum/A 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.2.2 I TB. KK. 1222 Aqidah Islam/C 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.6 III TB. KB. 3250 Statistik Pendidikan I/A 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
R.Room III TB. PK.3213 Filsafat Ilmu/B 2 Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
D.3.5 III TB. KB. 3247 Fils. Pendidikan Islam/C 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.4 V TB. KB. 5243 Sejarah Pendkn. Islam/A 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
D.2.3 V TB. KB. 5235 Tafsir II/C 2 H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd.
D.3.3 VII TB. BB. 7267 Sosiologi Agama/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
14.40-15.30 ISTIRAHAT/SHALAT ASHAR
Jumat 07.00-08.40 D.3.6 I TB. PK. 1207 Bahasa Inggris I/A 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.3.3 III TB. KK. 3224 Filsafat Islam/B 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.5 III TB. KB. 3250 Statistik Pendidikan I/C 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.4 V TB. KK. 5228 Peng. Kurikulum PAI/B 2 Drs.H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
08.40-10.20 D.3.1 I TB. PK. 1214 Akhlak/A 2 Dr. H. Zaenuddin Bukhori, M.Ag
D.3.6 I TB. PK. 1207 Bahasa Inggris I/B 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.3.5 III TB. KB. 3250 Statistik Pendidikan I/B 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.3 III TB. KK. 3224 Filsafat Islam/C 2 Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I.
D.3.4 V TB. KK. 5228 Peng. Kurikulum PAI/C 2 Drs. H.Ali Bowo Tjahjono, M.Pd.
10.20-11.45 D.3.3 I TB. KB. 1246 Met. Studi Islam/A 2 Choeroni, SHI, M.Ag.
D.3.6 I TB. PK. 1207 Bahasa Inggris I/C 2 Drs. M. Muhtar Arifin, S.M.Lib.
D.3.4 III TB. KB. 3257 Ilmu Jiwa Perkembangan/C 2 Hidayatus Sholihah,S.Pd.I,M.Pd,M.Ed.
D.3.5 V TB. PB. 5262 Met.Pen. Kualitatif/A 2 Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd.
D.3.2 V TB. KB. 5243 Sejarah Pendkn. Islam/B 2 Dr. H. Nur Hasan, M.Si.
11.45-13.00 ISTIRAHAT/SHALAT JUM'AT
13.00 - 14.40 D.2.2 VII TB. BB. 7268 Ilmu Dakwah/A 2 Drs. H. Mustopa Halmar, M.Ag.
Catatan:
Semarang, 16 Agustus 2013
Kajur Tarbiyah

H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd.

Berita Lainnya

KESEKRETARIATAN BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM) FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) PERIODE 2021-2022

NAMA KEGIATAN Kesekretariatan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FAI Unissula Semarang periode 2021-2022 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN Melengkapi kebutuhan kesekretariatan sebagai sarana penunjang kinerja pengurus BLM-FAI Terlaksananya program-program kerja yang telah ditetapkan dari hasil Rapat Kerja BLM-FAI Periode 2021-2022 Memberi acuan/pedoman kegiatan-kegiatan, agar bisa terealisasi dengan baik dalam kepengurusan sekarang dan yang akan datang. WAKTU DAN […]

Read More
KONGRES ke-XIII KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNISSULA PERIODE 2021/2022

A. Nama KegiatanKongres XIII Keluarga Mahasiswa Fakultas Agama IslamB. Tujuan Kegiatan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan KM FAI Unissula 2021 - 2022 Untuk musyawarah, memilih dan menetapkan Ketua BLM dan BEM FAI Unissula 2022 - 2023 Untuk membentuk kepengurusan baru KM-FAI Unissula 2022 – 2023 C. Peserta KegiatanSemua KM-FAI Unissula 2021-2022D. Tanggal dan Hari Diadakan Hari […]

Read More
PRESS RILIS JUMPA DEKAN 2021

Jumpa Dekan, merupakan kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Agama Islam yang bertujuan sebagai tindak lanjut terhadap aspirasi mahasiswa yang sudah disampaikan dan di tampung pada kegiatan sebelumnya yaitu jumpa mahasiswa. Dalam kegiatan ini dihadiri seluruh perwakilan ormawa yang terdapat di FAI dan perwakilan seluruh mahasiswa setiap angkatan sebanyak 5 orang, dari […]

Read More
© Copyright 2022 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
closebarschevron-circle-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram