Tarbiyah 2017-2018

NO NIM NAMA MAHASISWA NAMA DOSEN WALI
1 31501700001 Muhammad Kholis Fuad Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
2 31501700002 Muhammad Ulil Albab Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
3 31501700003 Supriyadi Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
4 31501700004 Zummi Asma Diana Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
5 31501700005 Kunti Nadhifah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
6 31501700006 Majidah Quatus Silah Billah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
7 31501700007 Imam Ibnumalik Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
8 31501700008 Nuruddin Imam Muttaqin Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
9 31501700009 Abdullah Asyiq Ahmada Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
10 31501700010 Abkarika Mawaddati Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
11 31501700011 Achmad Faizal Hidayah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
12 31501700012 Achmad Muchlis Darojati Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
13 31501700013 Agung Puji Rahman Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
14 31501700014 Agus Muhammad Ulul Albab Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
15 31501700015 Ahmad Ad Dimyati Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
16 31501700016 Ahmad Deliar Noor Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
17 31501700017 Ahmad Misbakhul Munir Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
18 31501700018 Ahmad Muzakki Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
19 31501700019 Ahmad Ulin Nuha Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
20 31501700020 Aini Nur Fauzia Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
21 31501700021 Ainun Nisa Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
22 31501700022 Ajib Ilmi Hidayat Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
23 31501700023 Akhsanul Choliqin Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
24 31501700024 Alan Nurdin Ibnu Afrizal Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
25 31501700025 Aldi Chandra Pradana Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
26 31501700026 Alfian Abi Husna Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
27 31501700027 Alfina Lutfiah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
28 31501700028 Alicia Aurilly Soeharjo Putri Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
29 31501700029 Aliyatur Rohmaniyah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
30 31501700030 Ana Khoirun Nisa Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
31 31501700031 Ana Muslikhatul Ulliyah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
32 31501700032 Ana Mustafida Muntafiah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
33 31501700033 Ana Riyadhul Janah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
34 31501700034 Anik Wharyanti Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
35 31501700035 Diah Putri Anggraeni Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
36 31501700036 Dimas Nuri Ardiansyah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
37 31501700037 Dwi Rianto Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
38 31501700038 Dwi Riskawati Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
39 31501700039 Eva Yuliana Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
40 31501700040 Farohidi Ridwanullah Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
41 31501700041 Fatkhur Rokhim Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
42 31501700042 Faza Nur Rosyida Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
43 31501700043 Hadani Abdurrohman Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
44 31501700044 Hajar Nur Aini Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
45 31501700045 Hanika Yulnia Wijayanti Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
46 31501700046 Haris Lutfi Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
47 31501700047 Hasan Bisri Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
48 31501700048 Hasna Sofa Tsuroya Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
49 31501700049 Hesti Magfiroh Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
50 31501700050 Ida Rif'atul Aina Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd.I.
51 31501700051 Ifta' Farhiyyatannadya Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
52 31501700052 Ikfini Kamalia Rizqi Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
53 31501700053 Ira Fatmawati Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
54 31501700054 Irma Erviana Nuril Hidayah Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
55 31501700055 Izzatin Nada Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
56 31501700056 Izzuna Rahmiarti Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
57 31501700057 Janatul Khoirunnisa Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
58 31501700058 Jihan Amanah Awalia Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
59 31501700059 karin widya ayuningtyas Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
60 31501700060 Khoirul Anam Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
61 31501700061 Khoirul Anwar Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
62 31501700062 Khoirul Fajar Anafi Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
63 31501700063 Khoirunnisa Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
64 31501700064 Kholiq Irfan Syafi'i Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
65 31501700065 Kuni Amaliya Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
66 31501700066 Laily Muchofifah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
67 31501700067 Lathifa Ayu Ahfiyani Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
68 31501700068 Latiful Lubab Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
69 31501700069 Lilik Muzaroah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
70 31501700070 Lina Safira Andriyanti Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
71 31501700071 Luqman Hakim Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
72 31501700072 Maela Zulfah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
73 31501700073 Mahfudz Rochim Rifa'i Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
74 31501700074 M Aji Al Nafi Umar Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
75 31501700075 Mala Shofiyya Rosyada Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
76 31501700076 Mas'udah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
77 31501700077 Mila Aulia Nurfianda Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
78 31501700078 Mochamad Arwani Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
79 31501700079 Mochlishotul Col Biyah Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
80 31501700080 Mohammad Govinda Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
81 31501700081 Muammar Sabiqi Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
82 31501700082 Muhammad Abidin Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
83 31501700083 Muhammad Ainun Najib Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
84 31501700084 Muhammad Dzulfikar Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
85 31501700085 Muhammad Fuad Zainus Solikhin Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
86 31501700086 Muhammad Juddil Wafa Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
87 31501700087 Muhammad Lubab Pamungkas Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
88 31501700088 Muhammad Nukhbatul Fikri Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
89 31501700089 Muhammad Nur Fikri Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
90 31501700090 Muhammad Nurul Huda Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
91 31501700091 Muhammad Umar Ali Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
92 31501700092 Mujidah Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
93 31501700093 Navisa Qurota A'yun Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
94 31501700094 Naylina Farah Ismawar Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
95 31501700095 Nerwanto Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
96 31501700096 Nisful Laili Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
97 31501700097 Nurul Aeni Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
98 31501700098 Nurun Nufus Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
99 31501700099 Okti Monavisa Sasabela Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.
100 31501700100 Putriana Siswanti Toha Makhshun, M.Pd.I.
101 31501700101 Rahmawati Nurul Layli Toha Makhshun, M.Pd.I.
102 31501700102 Rema Galih Prastiwi Toha Makhshun, M.Pd.I.
103 31501700103 Reza Sacnia Utsumadewi Toha Makhshun, M.Pd.I.
104 31501700104 Rischa Destria Rifana Toha Makhshun, M.Pd.I.
105 31501700105 Said Maulana Toha Makhshun, M.Pd.I.
106 31501700106 Selvia Rosa Meliyana Toha Makhshun, M.Pd.I.
107 31501700107 Septi Aini Zulfa Toha Makhshun, M.Pd.I.
108 31501700108 Sifa' Ainun Najib Toha Makhshun, M.Pd.I.
109 31501700109 Siska Purvitasari Toha Makhshun, M.Pd.I.
110 31501700110 Siti Ita Saputri Toha Makhshun, M.Pd.I.
111 31501700111 Siti Maidhotul Khasanah Toha Makhshun, M.Pd.I.
112 31501700112 Siti Maslakhah Toha Makhshun, M.Pd.I.
113 31501700113 Siti Muamaroh Toha Makhshun, M.Pd.I.
114 31501700114 Siti Rahmatika Toha Makhshun, M.Pd.I.
115 31501700115 Siti Shohihatul Mustasfiyah Toha Makhshun, M.Pd.I.
116 31501700116 Sofiana Dian Pratiwi Toha Makhshun, M.Pd.I.
117 31501700117 Tri Diana Pangastuti Toha Makhshun, M.Pd.I.
118 31501700118 Uli Ana Nafi Sakiya Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
119 31501700119 Umi Sa'idatilah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
120 31501700120 Umi Ulfiyani Safitri Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
121 31501700121 Wella Ayu Ningkrum Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
122 31501700122 Windi Ovi Kumala Dewi Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
123 31501700123 Yuliyanti Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
124 31501700124 Yumanda Citra Novitasari Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
125 31501700126 Zulfah Rahmawati Putri Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
126 31501700127 Lailatul Musyarifah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
127 31501700128 Muhamad Eko Prastyo Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.
128 31501700129 Siti Amanah Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed.

Berita Lainnya

KESEKRETARIATAN BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM) FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) PERIODE 2021-2022

NAMA KEGIATAN Kesekretariatan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) FAI Unissula Semarang periode 2021-2022 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN Melengkapi kebutuhan kesekretariatan sebagai sarana penunjang kinerja pengurus BLM-FAI Terlaksananya program-program kerja yang telah ditetapkan dari hasil Rapat Kerja BLM-FAI Periode 2021-2022 Memberi acuan/pedoman kegiatan-kegiatan, agar bisa terealisasi dengan baik dalam kepengurusan sekarang dan yang akan datang. WAKTU DAN […]

Read More
KONGRES ke-XIII KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNISSULA PERIODE 2021/2022

A. Nama KegiatanKongres XIII Keluarga Mahasiswa Fakultas Agama IslamB. Tujuan Kegiatan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan KM FAI Unissula 2021 - 2022 Untuk musyawarah, memilih dan menetapkan Ketua BLM dan BEM FAI Unissula 2022 - 2023 Untuk membentuk kepengurusan baru KM-FAI Unissula 2022 – 2023 C. Peserta KegiatanSemua KM-FAI Unissula 2021-2022D. Tanggal dan Hari Diadakan Hari […]

Read More
PRESS RILIS JUMPA DEKAN 2021

Jumpa Dekan, merupakan kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Agama Islam yang bertujuan sebagai tindak lanjut terhadap aspirasi mahasiswa yang sudah disampaikan dan di tampung pada kegiatan sebelumnya yaitu jumpa mahasiswa. Dalam kegiatan ini dihadiri seluruh perwakilan ormawa yang terdapat di FAI dan perwakilan seluruh mahasiswa setiap angkatan sebanyak 5 orang, dari […]

Read More
© Copyright 2022 - Fakultas Agama Islam UNISSULA - All Rights Reserved
closebarschevron-circle-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram